กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริม “ข้าว-ผลไม้-ชา”สู่ตลาดโลก

May 31, 2019 -None-

บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าข้าว ผลไม้ และชา นับเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของไทยที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ความสำคัญและต้องการสนับสนุนให้มีการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX - World of Food Asia 2019ซึ่งมีผู้ซื้อจากทั่วโลกเดินทางมาเจรจาธุรกิจ ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดพื้นที่พิเศษเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุดเด่นและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภทผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

 

โดยผลิตภัณฑ์ข้าว ได้รับความร่วมมือจากกองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศจัดโครงการผลักดันข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพดีจากแหล่งผลิตสู่ตลาดโลกโดยมีนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย การสาธิตการหุงข้าวและปรุงอาหารจากข้าวหอมมะลิไทย ข้าวคุณลักษณะพิเศษต่างๆ เพื่อให้ผู้เจรจาธุรกิจและผู้เข้าชมงานได้ทดลองชิม นอกจากนี้ ยังจัดแสดงตัวอย่างและจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์ข้าวหอมมะลิไทย GI และข้าวคุณลักษณะพิเศษ รวมทั้งมีการจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้ซื้อและผู้นำเข้าจากต่างประเทศ

 

 

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ผลไม้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง นำผู้ประกอบการผลไม้สดและแปรรูปของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ pavilion ชื่อ Best Fruits of The East รวมทั้งสิ้น 30 คูหาจัดแสดงใน2 อาคารคือ Challenger 3 โซน Fruits & Vegetables จำนวน 16 คูหา และ Impact Hall 8 โซน New Faces : Global - Local Linkageจำนวน 14 คูหา และมีกิจกรรมภายในคูหาทั้ง 2 โซน ได้แก่ การให้ชิมผลไม้เด่นจากทั้ง 8 จังหวัด และการสาธิตการปรุงอาหารโดยเชฟมืออาชีพโดยใช้ผลไม้เด่นของทั้ง 8 จังหวัดเป็นวัตถุดิบ

 

สำหรับการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชา ได้มีการจัดกิจกรรมศิลปะการชงชาให้ความรู้เกี่ยวกับชาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชาจากผู้ประกอบการรวมทั้งการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในวงการชาในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ Tea Herbโดยคุณโจ้เสริมลักษณ์ชาไทยที่มาบอกเล่าถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ชาไทยตั้งแต่บรรพบุรุษถึงปัจจุบัน, Tea Historyโดยคุณชิงบริษัท 101 บอกเล่าประวัติความเป็นมาของชาในพื้นที่ดอยแม่สลอง, Tea Happinessโดยคุณโตสวรรค์บนดินเล่าถึงการเบลนด์ชาด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความสุขที่ส่งต่อถึงผู้บริโภคด้วยความรัก, Tea Herritageโดยคุณเดชาชาวาวีซึ่งมาบอกเล่าเกี่ยวกับต้นชาอัสสัมป่าโบราณอายุมากกว่า 700 ปีที่สืบทอดเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานผลิตชาดีที่มีคุณภาพ,Tea Handicraft โดยคุณชลวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรชาเวียงกาหลงซึ่งได้มาสาธิตการจิบชาผ่านถ้วยชาเวียงกาหลงที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงรายและTea Tourism โดยคุณหยีชาวังพุดตาลที่มาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชาของพื้นที่ของตนเอง

Expo

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.