กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริม “ข้าว-ผลไม้-ชา”สู่ตลาดโลก

May 31, 2019 -None-

บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าข้าว ผลไม้ และชา นับเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของไทยที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ความสำคัญและต้องการสนับสนุนให้มีการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX - World of Food Asia 2019ซึ่งมีผู้ซื้อจากทั่วโลกเดินทางมาเจรจาธุรกิจ ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดพื้นที่พิเศษเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุดเด่นและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภทผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

 

โดยผลิตภัณฑ์ข้าว ได้รับความร่วมมือจากกองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศจัดโครงการผลักดันข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพดีจากแหล่งผลิตสู่ตลาดโลกโดยมีนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย การสาธิตการหุงข้าวและปรุงอาหารจากข้าวหอมมะลิไทย ข้าวคุณลักษณะพิเศษต่างๆ เพื่อให้ผู้เจรจาธุรกิจและผู้เข้าชมงานได้ทดลองชิม นอกจากนี้ ยังจัดแสดงตัวอย่างและจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์ข้าวหอมมะลิไทย GI และข้าวคุณลักษณะพิเศษ รวมทั้งมีการจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้ซื้อและผู้นำเข้าจากต่างประเทศ

 

 

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ผลไม้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง นำผู้ประกอบการผลไม้สดและแปรรูปของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ pavilion ชื่อ Best Fruits of The East รวมทั้งสิ้น 30 คูหาจัดแสดงใน2 อาคารคือ Challenger 3 โซน Fruits & Vegetables จำนวน 16 คูหา และ Impact Hall 8 โซน New Faces : Global - Local Linkageจำนวน 14 คูหา และมีกิจกรรมภายในคูหาทั้ง 2 โซน ได้แก่ การให้ชิมผลไม้เด่นจากทั้ง 8 จังหวัด และการสาธิตการปรุงอาหารโดยเชฟมืออาชีพโดยใช้ผลไม้เด่นของทั้ง 8 จังหวัดเป็นวัตถุดิบ

 

สำหรับการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชา ได้มีการจัดกิจกรรมศิลปะการชงชาให้ความรู้เกี่ยวกับชาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชาจากผู้ประกอบการรวมทั้งการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในวงการชาในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ Tea Herbโดยคุณโจ้เสริมลักษณ์ชาไทยที่มาบอกเล่าถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ชาไทยตั้งแต่บรรพบุรุษถึงปัจจุบัน, Tea Historyโดยคุณชิงบริษัท 101 บอกเล่าประวัติความเป็นมาของชาในพื้นที่ดอยแม่สลอง, Tea Happinessโดยคุณโตสวรรค์บนดินเล่าถึงการเบลนด์ชาด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความสุขที่ส่งต่อถึงผู้บริโภคด้วยความรัก, Tea Herritageโดยคุณเดชาชาวาวีซึ่งมาบอกเล่าเกี่ยวกับต้นชาอัสสัมป่าโบราณอายุมากกว่า 700 ปีที่สืบทอดเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานผลิตชาดีที่มีคุณภาพ,Tea Handicraft โดยคุณชลวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรชาเวียงกาหลงซึ่งได้มาสาธิตการจิบชาผ่านถ้วยชาเวียงกาหลงที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงรายและTea Tourism โดยคุณหยีชาวังพุดตาลที่มาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชาของพื้นที่ของตนเอง

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn