กรุงศรีเผยกลยุทธ์ธุรกิจ JPC/MNC ปี 2562 เน้นย้ำความเป็นผู้นำตลาดลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่น

May 28, 2019 -None-

กลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น กรุงศรี เปิดเผยกลยุทธ์ธุรกิจปี 2562 มุ่งเน้นการขยายธุรกิจและบริการครบวงจรทั้งด้านเงินให้สินเชื่อ ด้านปริวรรตเงินตราและตราสารอนุพันธ์ ด้านเงินรับฝาก ด้านการค้าและธุรกรรมการเงิน และด้านความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจ  ด้วยเป้าหมายในการรักษาและตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดลูกค้าบริษัทญี่ปุ่น มุ่งสู่การเป็นธนาคารในใจของกลุ่มลูกค้าบริษัทข้ามชาติ (Japanese Corporate and Multi-National Corporate หรือ JPC/MNC) นอกจากนี้ กรุงศรียังให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ขณะที่มูลค่าการลงทุนโดยตรง (FDI) ของนักลงทุนญี่ปุ่นในไทย มีแนวโน้มที่จะทรงตัวที่ประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้

ยูโซะ นาคาดะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น (JPC/MNC) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กลุ่มธุรกิจ JPC/MNC ได้ริเริ่มแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมธุรกิจ 5 ด้าน เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาด โดยกลยุทธ์หลักจะเน้นในด้านการใช้ประโยชน์จากธุรกรรมเงินให้สินเชื่อเพื่อสร้างความมั่นคงในฐานะผู้นำตลาด การขยายโอกาสการทำธุรกรรมด้านปริวรรตเงินตราและตราสารอนุพันธ์ และยังคงเน้นขยายฐานเงินฝากในส่วนบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ (CASA) และเงินฝากในรูปแบบอื่นๆ ส่วนด้านการค้าและธุรกรรมการเงิน กรุงศรีมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้ใช้กรุงศรีเป็นธนาคารหลัก และด้านความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจ ธนาคารมีเป้าหมายที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดจากความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจและกลุ่มลูกค้ารายย่อย รวมทั้งการผสานพลังความแข็งแกร่งกับ MUFG และธนาคารพันธมิตร นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดแนวคิดริเริ่มการพัฒนาแพลตฟอร์ม 3 ด้าน คือ ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน การนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนาความสามารถของบุคลากร”    

“แม้ว่าปัจจัยแวดล้อมภายนอกมีความท้าทายมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านๆ มา กรุงศรียังคงรักษาความเป็นผู้นำของตลาดบริษัทญี่ปุ่นในไทย  ซึ่งเป็นผลจากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าและศักยภาพในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร กรุงศรีสามารถครองความเป็นผู้นำทั้งในส่วนเงินให้สินเชื่อและเงินฝากในกลุ่มธนาคารญี่ปุ่นในไทย โดยมีอัตราการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในช่วงปี 2559-2561  สำหรับในปีนี้ มูลค่าการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนญี่ปุ่นในไทย คาดว่าจะทรงตัวที่ประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย มีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ที่ 4.0% ขณะที่ตลาดกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทข้ามชาติในไทยคาดว่าจะมีการเติบโตที่จำกัด  และการแข่งขันในตลาดน่าจะเพิ่มมากขึ้น แต่กรุงศรีจะยังคงรักษาการเป็นผู้นำตลาดด้วยศักยภาพในการให้บริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า” นาคาดะ กล่าว    

ทั้งนี้ จากผลสำรวจของ JETRO  บริษัทญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจในไทย คาดว่ามีประมาณ 4,500 บริษัท โดยกรุงศรีเป็นผู้ให้สินเชื่อรายใหญ่ที่สุดแก่กลุ่มธุรกิจญี่ปุ่นในไทย และประเมินว่า ประมาณ 70-75% ของจำนวนบริษัทญี่ปุ่น มีบัญชีกับกรุงศรี  ในปี 2561 มีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อนหน้า และยอดเงินฝากเติบโต 10% ทั้งนี้ เป็นที่เข้าใจได้ว่าการผสานความแข็งแกร่งของกรุงศรีและศักยภาพเครือข่ายระดับโลกของ MUFG เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ธนาคาร ได้รับการจัดอันดับจาก TRIS Rating ล่าสุดที่ AAA

“เพื่อสนับสนุนการลงทุนของต่างชาติในไทย ทั้งจากลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทข้ามชาติ กรุงศรียังคงเน้นการขยายโอกาสการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างต่อเนื่อง การที่ภาครัฐให้การสนับสนุนหลายโครงการใน EEC จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย และดึงดูดให้นักลงทุนจากญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกรุงศรีต้องการที่จะมีบทบาทสำคญต่อทิศทางการลงทุนดังกล่าว” นาคาดะ กล่าวเพิ่มเติม

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn