ไปรษณีย์ไทย แนะนำ 4 ขั้นตอนส่งของอุ่นใจถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็ว

May 27, 2019 -None-

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แนะนำ 4 ขั้นตอนก่อนการฝากส่ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการส่งของอุ่นใจและช่วยให้สิ่งของถึงปลายทางได้รวดเร็ว ได้แก่ เลือกใช้กล่องพัสดุที่แข็งแรงและมีขนาดพอดีกับสิ่งของที่จะฝากส่ง หุ้มห่อสิ่งของอย่างเหมาะสม บรรจุสิ่งของในกล่องพัสดุให้แน่นหนา และเช็คความถูกต้องของชื่อที่อยู่ผู้รับปลายทางก่อนฝากส่งทุกครั้ง พร้อมบริการติดตามสถานะสิ่งของผ่านแอปพลิเคชัน Track and Trace ได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง

สมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า จากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการใช้บริการไปรษณีย์ในการส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น ไปรษณีย์ไทยจึงแนะนำผู้ใช้บริการในการหุ้มห่อสิ่งของให้เหมาะสมกับประเภทของสิ่งที่จะฝากส่ง เพื่อให้สิ่งของที่ฝากส่งผ่านเส้นทางไปรษณีย์ถึงมือผู้รับปลายทางอย่างรวดเร็ว และไม่มีการชำรุดเสียหาย โดยสามารถดำเนินการได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้

เลือกใช้กล่องพัสดุที่แข็งแรงและมีขนาดพอดีกับสิ่งของที่จะฝากส่ง เพราะสิ่งของฝากส่งทางไปรษ ณีย์มีหลายประเภท และขนาดแตกต่าง ดังนั้น การเลือกใช้กล่องพัสดุที่มีความแข็งแรงได้มาตรฐาน และมีขนาดที่เหมาะสมกับสิ่งของฝากส่ง จะเป็นการป้องกันความเสียหายของสิ่งของที่อาจเกิดขึ้นได้ในการขั้นตอนการขนส่ง ซึ่งไปรษณีย์ไทยก็มีกล่องพัสดุหลากหลายขนาดและรูปแบบ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของสิ่งของที่จะทำการฝากส่งด้วยเช่นกัน อาทิ กล่องไปรษณีย์สำเร็จรูป กล่อง 4Com merce สำหรับผู้ค้าออนไลน์ กล่องพร้อมส่งที่สามารถทำการฝากส่งล่วงหน้าได้ผ่านแอพพลิเคชั่นพร้อมโพสต์ เป็นต้น

• หุ้มห่อสิ่งของอย่างเหมาะสม ผู้ใช้บริการควรเลือกใช้วัสดุกันกระแทกหรือสิ่งหุ้มห่อที่เหมาะสมกับประเภทของสิ่งของฝากส่ง เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับสิ่งของ เช่น กรณีต้องการส่งสิ่งของประเภทครีมหรือเครื่องสำอาง ควรปิดเทปกาวบริเวณฝาเปิดปิดและรอยต่อต่างๆ พร้อมกับห่อด้วยถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการรั่วซึม หรือต้องการส่งสิ่งของที่มีความแหลมคม ควรนำโฟมมาเสียบบริเวณที่แหลมคม ห่อด้วยพลาสติกกันกระแทก และติดเทปกาวให้แน่นหนา เพื่อป้องกันตัวกล่องเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อสิ่งของฝากส่งของผู้อื่น เป็นต้น 

บรรจุสิ่งของในกล่องพัสดุให้แน่นหนา หลังจากการหุ้มห่อสิ่งของที่ต้องการฝากส่งเรียบร้อยแล้ว ควรตรวจสอบความหนาแน่นของกล่องพัสดุ ด้วยการทดลองเขย่ากล่อง ซึ่งในกรณีที่ยังได้ยินเสียงภายในกล่องนั้น จำเป็นต้องกรุช่องว่างภายในกล่องให้แน่นหนาด้วยเศษกระดาษหรือเม็ดโฟม จากนั้นจึงติดเทปกาวบริเวณรอยต่อของกล่อง เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับสิ่งของฝากส่งและป้องกันการเปิดของกล่องพัสดุระหว่างการขนส่ง

เช็คความถูกต้องของชื่อที่อยู่ผู้รับปลายทางก่อนฝากส่งทุกครั้ง เพราะการจ่าหน้าชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับปลายทางที่ชัดเจน จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถคัดแยกและนำจ่ายถึงมือผู้รับปลายทางในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยผู้ใช้บริการที่ฝากส่งสิ่งของด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS บริการ Eco-post และบริการไปรษณีย์ลงทะเบียน สามารถติดตามสถานะสิ่งของฝากส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บ ไซต์ www.thailandpost.co.th และแอพพลิเคชั่น Track and Trace อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทยยังคงมุ่งพัฒนาระบบการขนส่งและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีศักย ภาพ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับบริการขนส่งและลอจิสติกส์ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมเข้าถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทขนส่งที่คนไทยนึกถึงและเลือกใช้บริการเป็นลำดับแรก” สมร กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมในการหุ้มห่อสิ่งของฝากส่งประเภทต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.