เนเจอร์กิฟ บริจาคเงินเพื่อการศึกษา

May 27, 2019 -None-

ในวโรกาสที่ พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ จะมีอายุวัฒนมงคลครบ 82 ปี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นั้น บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด จึงได้นำปัจจัยไปถวายแด่ พระพรหม วชิรญาณ เพื่อเป็นกองทุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนการเรียน การสอน และการปฏิบัติธรรม สำหรับพระภิกษุ สามเณร ของวัดยานนาวา เป็นปีที่ 3 รวมเป็นเงิน 1,555,555 บาท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.