เนเจอร์กิฟ บริจาคเงินเพื่อการศึกษา

May 27, 2019 -None-

ในวโรกาสที่ พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ จะมีอายุวัฒนมงคลครบ 82 ปี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นั้น บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด จึงได้นำปัจจัยไปถวายแด่ พระพรหม วชิรญาณ เพื่อเป็นกองทุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนการเรียน การสอน และการปฏิบัติธรรม สำหรับพระภิกษุ สามเณร ของวัดยานนาวา เป็นปีที่ 3 รวมเป็นเงิน 1,555,555 บาท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort