ปตท.สผ. เปิดตัว เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม

May 27, 2019 -None-

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในงานเปิดตัว บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์แก่ธุรกิจที่หลากหลาย และเป็นแพลต ฟอร์มเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมี ดร.ปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานกรรมการ ปตท.สผ., พงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ., ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์  ประธานกรรมการ เออาร์วี และอธิการบดี จุฬาลง กรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป เออาร์วี ร่วมพิธีเปิด ณ สำนักงานเออาร์วี ภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร กรุงเทพฯ

PTTEP

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.