PepsiCo มีแผนสร้างทีม Media และ Data ภายใน เพื่อเป้าหมายในการใช้งานเทคโนโลยีกับการตลาด

May 26, 2019 S.Worapol

PepsiCo อยู่ในระหว่างการสร้างทีมงานภายในบริษัทที่จะมุ่งทำงานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการจัดการข้อมูลและการวางแผนการใช้สื่อเพื่อตอบรับกับเป้าหมายขององค์กรในด้านการเป็นบริษัทที่ใช้ข้อมูลเพื่อผลักดันให้เกิดอนาคต หรือ “Data Driven Future”

โดยทีมนี้จะเป็นทีมที่ถูกสร้างขึ้นใน North America ทีมงานแหล่งขื่อดังอย่าง The Drum ได้สังเกตผ่านการประกาศรับสมัครงานของ PepsiCo โดยทีมนี้จะมีหน้าที่ในการใช้งานข้อมูลอย่างมีกระบวนการตลอดจนมองหาข้อมูลเชิงลึกในเรื่องการใช้งานมีเดีย ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารการตลาดของบริษัท

นอกจากนั้น PepsiCo ยังได้ประกาศรับสมัครตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ CRM ดิจิตัล การจัดการข้อมูล การตลาดภายในช่องทางการขาย ตลอดจนตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารการตลาด

ทีมที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นนั้น จะทำหน้าที่อย่างระมัดระวังและเข้มงวดในการพัฒนาและปรับปรุงการวางแผนการซื้อสื่อของบริษัท อันเนื่องมาจากการที่บริษัทกำลังมองหากลยุทธ์ในการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารการตลาดแบบใหม่ ตลอดจนกลยุทธ์ในการใช้งานข้อมูลที่มีไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่บริษัทได้มาโดยตรง ข้อมูลจากบุคคลที่สาม ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียและข้อมูลจากพารท์เนอร์ของบริษัท

โดยทีมนี้จะทำงานเป็นศูนย์กลางและทำงานอย่างสอดประสานกับทีมงานและพารท์เนอร์ภายนอกบริษัท

ผู้บริหารภายในทีมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นี้ ยังถูกมอบหมายให้มีหน้าที่สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คนภายในองค์กร ให้รับรู้และมีการนำเอาเทคโนโลยีในเรื่องการสื่อสารการตลาดมาใช้อีกด้วย

เมื่อปีที่ผ่านมานี้ PepsiCo เองได้มีการร่วมมือกับบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการทำ Marketing Automation ชื่อดังอย่าง Zappi เพื่อนำเอาเทคโนโลยี Augmented Intelligent เข้ามาในองค์กร โดยหวังว่าความฉลาดของ AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องการตลาด การตั้งราคา และ เรื่องของยอดขายนั้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อกล่าวถึงตลาดอื่นๆที่ไม่ใช่ North America นั้น PepsiCo ได้มีการเพิ่มแรงกดดัน และเข้มงวดแก่พารท์เนอร์ เช่น Agency ที่ทำงานให้แก่บริษัทให้นำเสนอผลลัพธ์การวางแผนสื่อที่ได้ประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้นยังจะต้องมีความสดใหม่อีกด้วย

จะเห็นได้ว่าทิศทางในอนาคตนั้น แบรนด์เริ่มมองหาการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งขึ้นเองในอนาคตเพื่อเสริมศักยภาพในองค์กร และการใช้งานทีมงานนอกบริษัทนั้น แบรนด์จะมองหาประสิทธิภาพที่มากขึ้น

 

Source

เครื่องดื่ม

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.