6,581
VIEWS

ซีพี ออลล์ ต่อยอดความยั่งยืน ข้าวกะเพรา จากใบ สู่ กิ่ง ก้าน ต้น กับการสร้างประโยชน์ใน วงการแพทย์

May 28, 2019 -None-

ถ้าพูดถึงข้าว เซเว่น เชื่อว่า “ข้าวกะเพรา” คงเป็นเมนูแรกๆ ที่หลายคนนึกถึง และในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้น ข้าวกะเพราถือเป็นอีก  1 เมนูยอดฮิตของร้านเซเว่น ที่ผู้บริโภคนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ผลิตโดย “ซีพีแรม” ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์

ความน่าสนใจครั้งนี้อยู่ที่การต่อยอดความคิดผ่านมุมมองของการสร้างความยั่งยืนผ่าน “ส่วนคัดทิ้งของกะเพรา”

ก่อนหน้านี้ ซีพีแรม บริษัทในกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์ ยังได้ศึกษา วิจัย ค้นคว้าสายพันธุ์กะเพราที่มีความหอม รสชาติเผ็ด จนพบสายพันธุ์กะเพราพื้นบ้านที่ดีที่สุด และได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทานของซีพีแรม ร่วมกันปลูก เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวภายใต้โครงการ “เกษตรกรคู่ชีวิต” ทำให้มีใบกะเพราที่ดี มีคุณภาพ ไปปรุงอาหารให้ผู้บริโภคได้รับประทานและส่งผลดีต่อสุขภาพ

นั่นเป็นภาพที่เกิดขึ้นทางต้นน้ำ เมื่อข้าวกะเพราเป็นเมนูยอดฮิต และกะเพราก็เป็นวัตุดิบหลักที่ใช้จำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งในกระบวนการผลิตข้าวกะเพรายังมีส่วนของการคัดแยกใบกะเพรา และมีส่วนคัดทิ้งคือดอก กิ่ง ก้าน และลำต้น ที่อยู่ในส่วนปลายน้ำ ทำให้ซีพี ออลล์เกิดแนวคิดที่จะนำส่วนที่คัดทิ้งดังกล่าวมาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

ด้วยความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในการต่อยอด ดอก กิ่ง ก้าน และลำต้น กะเพรา ที่เป็นส่วนเหลือในกระบวนการผลิตมาวิจัยและพัฒนาเป็นน้ำมันหอมระเหย หรือสารสกัดที่เป็นประโยชน์ต่อ วงการแพทย์ และวงการเภสัชกรรม

วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู  กรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย  อธิบายว่า “กะเพราเป็นวัตถุดิบหลักของอาหารกล่องพร้อมรับประทาน ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญในแง่ความมั่นคงของอาหาร  การต่อยอดนำส่วนคัดทิ้งของกะเพรามาทำให้เกิดประโยชน์ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคม ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นและมั่นคง อีกทั้งยังสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร และสังคม จึงได้ร่วมกับ วว. วิจัยและพัฒนาการเตรียมสารสกัดจากส่วนคัดทิ้งของกะเพรา ซึ่งสามารถนำมาสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ปรุงอาหาร นอกจากนั้นยังสามารถนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ และวงการเภสัชกรรมได้อีกด้วย”

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อธิบายต่ออีกว่า “วัตถุประสงค์ความร่วมมือของโครงการวิจัยและพัฒนาการเตรียมสารสกัดในครั้งนี้ คือมุ่งวิจัยและพัฒนา การเตรียมสารสกัดจากส่วนคัดทิ้งของกะเพรา ได้แก่ ดอก กิ่ง ก้าน และลำต้น จากโรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทานซีพีแรม โดยเราได้เริ่มต้นศึกษาฤทธิ์ลดไขมัน ปกป้องเซลล์ตับ ฆ่าเซลล์มะเร็ง ผ่านการดำเนินการร่วมกับ ซีพี ออลล์  โดย วว. จะนำศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและให้บริการวิเคราะห์เข้ามาร่วมต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ  ให้ประสพผลสำเร็จเป็นรูปธรรม”

ถ้ามองให้ลึกไปถึงแนวทางหลักตามแกนนโยบายการขับเคลื่อนของ ซีพี ออลล์ ก็จะทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงในการเกิดขึ้นของโครงการนี้อย่างไม่มีข้อสงสัย เพราะปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ คือ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” สร้างให้เกิดนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน   ควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง  

นอกเหนือจากประโยชน์สารพัดที่เราจะได้รับจากโครงการนี้แล้ว เรายังได้เรียนรู้วิธีคิดที่สร้างสรรค์ จากข้าวกะเพรา ที่ถูกต่อยอดให้เกิดคุณค่าสู่สังคมอย่างแท้จริง

food

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn