เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ขายเนื้อหมูปลอดยาปฏิชีวนะ การีนตีโดยกรมปศุสัตว์

May 23, 2019 -None-

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตอันดับ 1 ในประเทศ ตอกย้ำผู้นำตลาดด้วยนโนบายด้านความปลอดภัยในอาหาร ล่าสุดกรมปศุสัตว์การันตี จำหน่ายเนื้อหมู “ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ”

เมทินี พิศุทธิ์สินธพ  รองกรรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตอันดับ 1 ในประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติให้กับผู้บริโภค ตอกย้ำผ่าน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ ความสดใหม่ (Quality & Freshness) เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม (Innovation) และเชื่อถือได้ (Trustworthy) พร้อมให้ความสำคัญกับทุกความต้องการของลูกค้า (Customer Focus) ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจกว่า 22 ปีที่ผ่านมา

ล่าสุดบริษัทได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ภายใต้ “แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564” เปิดตัวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรหรือเนื้อหมูปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นของเกษตรผู้เลี้ยง  โดยฟาร์มเลี้ยงหมูต้องผ่านมาตร ฐาน GAP และได้รับการรับรองว่าเป็นฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และจำหน่ายในสถานที่ที่ได้รับรองในโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคหรือปศุสัตว์โอเค เพื่อเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพให้กับลูกค้าได้รับประทานเนื้อหมูที่มีคุณภาพและปลอดภัย  โดยลูกค้าสามารถมองหาสัญลักษณ์ “ปลอดภัยการใช้ยาปฏิชีวนะ” ณ จุดขายในเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์

ทั้งนี้ เมทินี พิศุทธิ์สินธพ  และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ สุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรม ในโอกาสเยี่ยมชมสาขาและจุดจำหน่ายเนื้อหมูปลอดยาปฏิชีวนะ ณ ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัลพลาซา  แจ้งวัฒนะ โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการว่า เพื่อควบ คุม ป้องกัน ลด หรือชะลอการเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ตระหนักถึงความสำคัญในการไม่ใช้ยาปฏิ ชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิต โดยปัจจุบันมีฟาร์มที่ได้รับรองแล้ว จำนวน 60 ฟาร์มทั่วประเทศ คิดเป็นจำนวนสุกรประมาณ 100,000 ตัวในระบบ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.