ลอรีอัลพัฒนานักวิจัยสตรีไทยสู่ระดับนานาชาติรับสมัครชิงทุนวิจัย“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”ครั้งที่17

May 23, 2019 -None-

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าโครงการ “ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) สานต่อการพัฒนานักวิจัยสตรีไทยสู่ระดับนานาชาติ ประกาศเปิดรับสมัครนักวิจัยสตรีเพื่อชิงทุนวิจัยประจำปี 2562 ทุนละ 250,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ (รวมไม่เกิน 5 ทุน) 

 

โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ และหัวข้องานวิจัยมีความเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) โดยเปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์เพื่อให้สอด คล้องกับยุคสังคมดิจิทัลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562  สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและการสมัครได้ที่: www.fwisthailand.com และสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-684-3000, 02-684-3192 และ 02-684-3195 หรืออีเมลที่ FWISTH@loreal.com

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn