ASAP โชว์ไตรมาส 1/62 ทำกำไรสุทธิโต 9.1% เมื่อเทียบไตรมาสก่อนหน้านี้ มั่นใจปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

May 21, 2019 -None-

‘ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์’ หรือ ASAP ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจร รถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับภายใต้แบรนด์ asap (เอแซ็ป) โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/62 ทำรายได้เติบโต 3.8% เทียบไตรมาสก่อนหน้านี้ หลังขยายฐานลูกค้ารถยนต์ให้เช่าระยะยาว ขณะที่ธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นขยายตัวโดดเด่น จากอัตราการใช้บริการโดยเฉลี่ยปรับตัวดีขึ้น ส่วนกำไรสุทธิทำได้ 5.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ ด้านผู้บริหารประเมินกำไรสุทธินับจากนี้จะเริ่มทยอยฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังแรงกดดันจากต้นทุนทางการเงินลดลง

ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASAP ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจรสำหรับลูกค้านิติบุคคล รถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับภายใต้แบรนด์ asap (เอแซ็ป) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/62 (มกราคม-มีนาคม) บริษัทฯ ยังสามารถผลักดันการเติบโตได้ดี โดยทำรายได้รวม 762.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ ที่มีรายได้รวม 728.85 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นจากกลุ่มธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่กลุ่มรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นก็มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นจากยอดอัตราการใช้บริการเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยความสำเร็จดังกล่าว มาจากการทำตลาดภายใต้แนวคิด ‘รถใหม่ ไมล์น้อย’ เช่าคิดตามการใช้งานจริงหรือ asap GO ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาใช้บริการเพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มสถาบันการเงิน เป็นต้น 

ทั้งนี้ จากการเติบโตดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้เพิ่มฟลีทรถยนต์ให้เช่าในไตรมาส 1/62 อีกจำนวน 854 คัน เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริ โภค โดยส่งผลให้ ณ สิ้น เดือนมีนาคม 2562  ASAP มีจำนวนรถยนต์ให้เช่ารวมทั้งสิ้น 16,383 คัน แบ่งเป็น รถยนต์ให้เช่าระยะยาว 15,461 คัน รถยนต์ให้เช่าระยะสั้น 668 คัน รถยนต์ให้เช่าคิดตามระยะทาง asap GO จำนวน 113 คัน และรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับจำนวน 141 คัน

ส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBTDA ในไตรมาส 1/62 ทำได้ 457.37 ล้านบาท สูงขึ้น 4.5% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ ที่ทำได้ 437.67 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิทำได้  5.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.1% เทียบไตรมาสก่อนหน้านี้ที่มีกำไรสุทธิ 5.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถรับแรงกดดันจากต้นทุนทางการเงินที่มาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานทางบัญชีได้ดีขึ้น

“ในไตรมาสนี้ แม้เรายังได้รับแรงกดดันจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น แต่ก็สามารถบริหารจัดการด้านต้น ทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ดี ทำให้เราสามารถทำกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นได้ และเชื่อมั่นว่าต่อจากนี้ผลการดำเนินงานของเราจะค่อยๆ ทยอยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากนี้เป็นต้นไป” ทรงวิทย์ กล่าว 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ASAP กล่าวว่า แผนดำเนินงานต่อจากนี้ บริษัทจะเดินหน้ารุกขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพิ่มฐานลูกค้ารถยนต์ให้เช่าระยะยาว และเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและ asap GO ให้มากขึ้น หลังจากที่บริษัทฯ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ASAP เพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ รวมถึงการเปิดแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์ asap Select ที่คาดว่าจะทยอยเปิดให้บริการครบทั้ง 5 แห่งภายในสิ้นปีนี้ เพื่อรองรับการให้บริการ โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการ 1 แห่งได้ภายในกลางปีนี้

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn