ศูนย์วิจัยธุรกิจ-เศรษฐกิจอีสาน ม.ขอนแก่นร่วมสสว. จัดสัมมนาผลักดันธุรกิจขนาดเล็กไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก

May 21, 2019 -None-

ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมจัดทำโครงการ Born Global Business Model เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาช่องทางที่เหมาะสมในการนำผู้ประกอบการขนาดเล็กของไทย (Micro Enterprises)  ออกสู่ตลาดต่างประเทศ ภายใต้ปัจจัยและทรัพยากรที่ผู้ประกอบการแต่ละรายมี พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการรายเล็กในการก้าวสู่ตลาดต่างประเทศตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มประกอบธุรกิจ โดยมีเครื่องมือและการคู่มือรวมถึงพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาและค้นหาตลาดที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของตนเองตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะมีการติดตามผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการตลอดระยะเวลา 5 ปี

“โครงการนี้จะสร้างบิสเนสโมเดลในการกำหนดกลยุทธ์  เรียกว่า พลิกตำราเรียน เพื่อศึกษากลยุทธ์ที่เหมาะสมมาใช้กับไมโครเอสเอ็มอี  จะทำอย่างไร ให้แบรนด์ธุรกิจขนาดเล็กของไทยไปต่างประเทศได้  โดยไม่ต้องใช้เวลานานถึง 5 ปีเช่นเมื่อก่อน  เพราะไม่ทันกับยุคดิจิทัลในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น โครงการนี้จะทำให้ผู้ประกอบการไปเร็วขึ้น ลึกขึ้น และ ชัดขึ้น  ผ่านแพลตฟอร์มที่เตรียมไว้ให้โดยการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในระบบ Micro Enterprises” ดร.นิ่มนวลกล่าว

ในโอกาสนี้ได้กำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อ Global Digitalization Model for Micro Enterprises  ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมสุโกศล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนรูปแบบในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ โดยจะเชิญผู้ประกอบการที่น่าสนใจจากกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งประสบความสำเร็จในการ Go Global อาทิ จากประเทศสิงคโปร์  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย และอื่นๆ มาร่วมแชร์ประสบการณ์และแนวทางรวมถึงเทคนิคเคล็ดลับในการออกสู่ต่างประเทศโดยการใช้สื่อดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสมัครได้ที่ https://forms.gle/PgRWnyReY4mNot6C7  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฐิติสันห์  เบญจมาศ  ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-202566 ,084-231 6705 หรือ e-mail : ecber.kku @gmail.com ด่วน ! รับจำนวนจำกัด

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn