ศูนย์วิจัยธุรกิจ-เศรษฐกิจอีสาน ม.ขอนแก่นร่วมสสว. จัดสัมมนาผลักดันธุรกิจขนาดเล็กไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก

May 21, 2019 -None-

ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมจัดทำโครงการ Born Global Business Model เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาช่องทางที่เหมาะสมในการนำผู้ประกอบการขนาดเล็กของไทย (Micro Enterprises)  ออกสู่ตลาดต่างประเทศ ภายใต้ปัจจัยและทรัพยากรที่ผู้ประกอบการแต่ละรายมี พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการรายเล็กในการก้าวสู่ตลาดต่างประเทศตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มประกอบธุรกิจ โดยมีเครื่องมือและการคู่มือรวมถึงพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาและค้นหาตลาดที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของตนเองตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะมีการติดตามผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการตลอดระยะเวลา 5 ปี

“โครงการนี้จะสร้างบิสเนสโมเดลในการกำหนดกลยุทธ์  เรียกว่า พลิกตำราเรียน เพื่อศึกษากลยุทธ์ที่เหมาะสมมาใช้กับไมโครเอสเอ็มอี  จะทำอย่างไร ให้แบรนด์ธุรกิจขนาดเล็กของไทยไปต่างประเทศได้  โดยไม่ต้องใช้เวลานานถึง 5 ปีเช่นเมื่อก่อน  เพราะไม่ทันกับยุคดิจิทัลในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น โครงการนี้จะทำให้ผู้ประกอบการไปเร็วขึ้น ลึกขึ้น และ ชัดขึ้น  ผ่านแพลตฟอร์มที่เตรียมไว้ให้โดยการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในระบบ Micro Enterprises” ดร.นิ่มนวลกล่าว

ในโอกาสนี้ได้กำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อ Global Digitalization Model for Micro Enterprises  ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมสุโกศล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนรูปแบบในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ โดยจะเชิญผู้ประกอบการที่น่าสนใจจากกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งประสบความสำเร็จในการ Go Global อาทิ จากประเทศสิงคโปร์  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย และอื่นๆ มาร่วมแชร์ประสบการณ์และแนวทางรวมถึงเทคนิคเคล็ดลับในการออกสู่ต่างประเทศโดยการใช้สื่อดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสมัครได้ที่ https://forms.gle/PgRWnyReY4mNot6C7  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฐิติสันห์  เบญจมาศ  ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-202566 ,084-231 6705 หรือ e-mail : ecber.kku @gmail.com ด่วน ! รับจำนวนจำกัด

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.