S&P รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2561

May 20, 2019 -None-

เกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (คนขวา) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (คนซ้าย) ภายในงาน “แถลงผลโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส” เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ "เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส" ประจำปี 2561 แก่โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม จ.ขอนแก่น ด้วยการปรับปรุงโรงครัว โรงอาหาร พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องครัวและโครงการเกษตรยั่งยืน ตลอดจนมอบทุนการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป ณ กระทรวงยุติธรรม เมื่อเร็วๆ นี้

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.