Google ประกาศระงับธุรกิจการค้า Huawei หลังทรัมป์ขึ้นบัญชีดำ

May 20, 2019 BrandAge Team

เป็นสัญญาณที่รัฐบาลสหรัฐฯ เตือน Huawei มานานแล้ว เมื่อ Huawei ได้กระทำผิดสัญญาอย่างเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลลับที่วิจัยร่วมกับทางรัฐบาล ส่งผลให้วันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา Google ได้ทำการยุติทางการค้ากับทาง Huawei ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงบริการด้านเทคนิคอื่นๆ เว้นการให้บริการด้านสาธารณะอย่าง Open Source

ซึ่งการระงับธุรกิจในครั้งนี้ส่งผลให้ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Huawei จะไม่สามารถอัพเดตระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ได้ทันที และสมาร์ทโฟน Huawei รุ่นใหม่จะไม่สามารถเข้าถึงบริการอย่าง Google Play Store, Gmail และ YouTube เนื่องจากบริการเหล่านั้นไม่ได้รับการคุ้มครองโดยใบอนุญาตโอเพนซอร์สและต้องมีข้อตกลงทางการค้ากับ Google ซึ่งการมีแอพฯ เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการจะตีตลาดทั่วโลก

อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามาร์ทโฟนของ Huawei จะยังสามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Android ขั้นพื้นฐานที่เป็น open source (Android Open Source Project  - AOSP) ได้อยู่

หลังจากที่ทรัมป์ได้ขึ้นบัญชีดำ Huawei ทำให้เป็นเรื่องยากมากยิ่งขึ้นสำหรับบริษัทที่จะทำการค้าในสหรัฐอเมริกา และในยุโรปที่เป็นตลาดใหญ่อันดับ 2 ซึ่งอาจส่งผลกับธุรกิจ Huawei ทั่วโลก รวมไปถึง Chipmakers อย่าง Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc และ Broadcom Inc จะยุติการหาซอฟต์แวร์และส่วนประกอบที่สำคัญให้กับทาง Huawei จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

ทางด้าน Huawei แถลงการณ์ว่าในไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการจัดทำแผนฉุกเฉินไว้แล้ว ในกรณีที่ถูกบล็อกไม่ให้ใช้ Android ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ทำการวางขายในประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

Source

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.