“ฟรีสแลนด์คัมพิน่า” สร้างแพลตฟอร์ม ‘การจัดการสิ่งแวดล้อมระดับอุตสาหกรรม’ อย่างยั่งยืน

May 17, 2019 -None-

ฮานส์ ซีวาลล์ ผู้จัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ผู้แทนบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มโฟร์โมสต์ ร่วมกับบริษัทชั้นนำที่มีสาขาจากเนเธอร์แลนด์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกันลงนามในคำแถลงการณ์  ‘ความร่วมมือด้านความยั่งยืนระหว่างไทย-เนเธอร์แลนด์’ โดยได้รับเกียรติจาก มร. พีเตอร์ บัลค์เคเนทเดย์ อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็นประธานในพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ หอประชุม ซี-อาเซียน รัชดา ภิเษก กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการด้านสิ่งแวด ล้อมระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐของประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ อันนำมาสู่การเสริมสร้างการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดการ ‘การใช้พลาสติกในอุตสาหกรรม’ อย่างยั่งยืน

เครื่องดื่ม

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.