บมจ. อีซี่บาย จัด “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562”

May 15, 2019 -None-

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุม “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” และรายงานผลการดำเนินการของบริษัท ในปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้น ณ เดอะ บางกอก คลับ อาคาร สาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ถนน สาธรใต้

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.