BRR ยังคงทำกำไรไตรมาสแรก 2562 ที่ 66.9 ล้านบาท

May 15, 2019 -None-

‘บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์ หรือ BRR’ โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/62 หลังปิดหีบอ้อยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 มีปริมาณอ้อย 2.93 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลทรายได้ 353,349 ตัน ลดลงจากปีการผลิต 2560/61 ที่มีอ้อยเข้าหีบ 3.15 ล้านตัน และผลิตน้ำตาลทรายได้ 378,185 ตัน หลังปริมาณอ้อยบางส่วนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแล้ง ทั้งนี้ในส่วนของภาพรวมทั้งประเทศ ในปีการผลิต 2561/62 ไทยหีบอ้อยรวม 130.9 ล้านตัน มีผลผลิตน้ำตาลทราย 14.5 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่มีอ้อยรวม 134.9 ล้านตัน และผลผลิตน้ำตาลทราย 14.6 ล้านตัน

อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตร มาสแรกปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 1,041 ล้านบาท กำไรสุทธิที่ 66.9 ล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทมีแผนการกระจายการส่งออกน้ำตาลทรายไปในช่วงครึ่งหลังของปี หลังโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปน้ำตาลทรายของบริษัทได้แล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

สำหรับภาพรวมของตลาดน้ำตาลทรายโลกในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 นี้ ราคาน้ำตาลทรายเคลื่อนไหวในระดับ 12-14 เซนต์/ปอนด์ ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่อยู่ในระดับ 15-16 เซนต์/ปอนด์ อันเป็นผลจากปริมาณดุลยภาพน้ำตาลทรายของโลกที่ยังมีส่วนเกินอยู่ในระดับ 1-1.5 ล้านตัน จากผลผลิตน้ำตาลทรายที่เพิ่มขึ้นของอินเดีย และไทย ประกอบกับการอุดหนุนการส่งออกของอินเดียส่งผลกดดันต่อราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลก

อนันต์ เสริมว่า สำหรับแผนการลงทุนในปี 2562 นั้น “หลักๆ แล้วยังเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2561 จำนวน 2 โครงการ โดยโครงการแรกเป็นเรื่องของโรงงานแปรรูปน้ำตาลทราย (Refinery) ซึ่งก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการทดสอบและจะเริ่มผลิตในช่วงเดือนพฤษภา คม 2562 นี้ ส่วนโครงการที่สองคือ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยในนาม บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด (Sugarcane Ecoware Co., Ltd. หรือ SEW) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานและคาดว่าจะมีผลผลิตออกมาในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 นี้เช่นกัน”

ผลประกอบการ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.