กสิกรไทยจับมือม.นเรศวร เปิดตัวโครงการ‘เอ็น ยู มอร์ พลัส’ พัฒนาศักยภาพนิสิตด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี

May 15, 2019 -None-

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ลุยโครงการ ‘เอ็น ยู มอร์ พลัส’ (NU MORE+) แผนแม่บทพัฒนาศักยภาพนิสิตด้วยดิจิทัล เทคโนโลยี สร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ ให้นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีในชุมชนทันกระแสความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล และมีศักยภาพพร้อมพัฒนาชุมชน และประเทศต่อไป
 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวรมีพันธกิจในการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชาติ และมุ่งพัฒนาชุมชน สังคมให้มีความเข้มแข็งให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมเป็นสำคัญ โดยมีปณิธาน คือ “มหาวิทยาลัยนเรศวรจะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” โครงการ ‘เอ็น ยู มอร์ พลัส’ เป็นหนึ่งในการริเริ่มที่สำคัญในการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพที่จะมีความเท่าทันต่อสังคมแห่งดิจิทัลในโลกปัจจุบัน และอนาคต มหาวิทยาลัยนเรศวรมีแนวทางการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีโอกาสร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากในการนำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโซลูชั่นมาช่วยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี การสร้างแหล่งรวมนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ และประสบการณ์สู่ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก”
 
ดิถีชัย ลิมโปดม รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “ธนาคารส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือระหว่างธนาคารกับมหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งนี้ จึงสะท้อนความมุ่งมั่นดังกล่าว โดยร่วมดำเนินโครงการ ‘เอ็น ยู มอร์ พลัส’ ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบให้กับนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีในชุมชน ปรับตัวได้ทันต่อกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และพร้อมพัฒนาธุรกิจและชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นให้มีการผสานเทคโน โลยีเข้ากับไลฟ์สไตล์ และการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา และทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ การสร้างพื้นที่สำหรับการเรียนรู้อย่าง co-learning space สนับสนุน platform ในการเรียนออนไลน์ รวมถึงการนำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ SME มาแบ่งปันให้กับนิสิต และชุมชน โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะสถาบันแม่ข่ายของภูมิภาคนี้ จะช่วยส่งเสริมให้นิสิตและชุมชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยี เพื่อนำมาสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป
 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้ทั้งมหาวิทยาลัยและธนาคารได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแหล่งนวัตกรรม (Innovation Hub) เพื่อมุ่งสร้างให้นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Entrepreneur) ที่สามารถนำองค์ความรู้มาสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้และส่งเสริมให้ความเป็นอยู่ของชุมชน สังคมภาคเหนือตอนล่างให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น”
 
โครงการ ‘เอ็น ยู มอร์ พลัส’ (NU MORE+) พร้อมให้บริการเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
  • บัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการเข้าอาคาร และบริการทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย และบริการทางการเงิน
  • แอพพลิเคชั่น ‘เอ็น ยู มอร์ พลัส’ (NU MORE+) ซึ่งจะเป็นแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงกับบัตรนิสิตช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านบริการทางการศึกษา การลงทะเบียนเรียน ข้อมูลข่าวสาร การเดินทาง ด้านข้อมูลสุขภาพพร้อมระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินที่เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการร้องทุกข์หรือแจ้งเหตุฉุกเฉินกับตำรวจโดยเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านบริการทางการเงินเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ด้านที่พักอาศัย มีระบบจัดการหอพัก ฯลฯ
  • พื้นที่เพื่อการเรียนรู้นอกเหนือจากห้องเรียน (Co-learning Space)
  • แพลตฟอร์มการเรียนรู้บนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น สัมมนาเอสเอ็มอี และบทความของศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle