SC ASSET ส่งเสริมการเรียนรู้ธุรกิจอสังหาแก่นักศึกษาคณะสถาปัตยฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

May 07, 2019 -None-

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยทีมผู้บริหารฝ่าย Quality Management, ฝ่ายพัฒนาโครงการ และ SC ABLE ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษากว่า 50 คน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสทัศนศึกษาและเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ กระบวนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต ณ โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ 2 บ้านหรู สไตล์ Luxury Nordic เมื่อเร็วๆ นี้

SC Asset

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.