อารียา รณรงค์ลูกบ้านในงาน Recycling Day คัดแยกขยะรีไซเคิล จัดการขยะเปียก ลดปัญหาขยะเน่าเสีย

Apr 18, 2019 -None-

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “Recycling Day 2019” รณรงค์และให้ความรู้ลูกบ้านในการคัดแยกขยะ ทั้งที่เป็นขยะรีไซเคิล และจัดการขยะเปียก พร้อมแจกคู่มือการแยกขยะ นำร่องแผนการณ์การจัดการของเสียแบบยั่งยืนที่จะนำไปใช้ในทุกโครงการ ภายในงานยังมีการให้ความรู้เรื่องการใช้แอปพลิเคชัน “รีไซเคิล เดย์” (Recycle Day) เปลี่ยนขยะรีไซเคิลให้เป็นเงินคืนสู่ครอบครัว ลูกบ้านสามารถนำขยะรีไซเคิลที่แยกไว้นำส่งให้รถเก็บขยะ Recycling Day ซึ่งจะมาจอดรับถึงหน้าบ้านเพื่อนำไปขายแล้วคืนกลับเป็นรายได้สู่ครอบครัว เพื่อสร้างสรรค์สังคม Zero Waste Society อย่างแท้จริง ณ โครงการหมูบ้านอารียา โซนบางนา จ. สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้
 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.