10,855
VIEWS

ที่เงินติดล้อ – พนักงานคือ Brand Maker

May 16, 2019 -None-

ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถนับเป็นธุรกิจที่มีผู้เล่นหลากหลายทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น หากแต่ยังไม่มีผู้เล่นรายใดที่ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์และสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจัง  เพราะจุดตัดที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกรับบริการมักขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนั่นเอง จึงเป็นช่องว่างให้เงินติดล้อริเริ่มสร้างแบรนด์รวมถึงสื่อสารจุดเด่นในการทำธุรกิจที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง เป็นที่มาสู่การครองอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค ในหมวดสินเชื่อทะเบียนรถ จากผลสำรวจ Thailand’s Most  Admired  2019  ที่จัดโดยนิตยสาร BrandAge

จากภารกิจการสร้างแบรนด์ที่ทำมาต่อเนื่องยาวนานเกือบ 10 ปี สู่การ Rebranding ครั้งใหญ่ในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยการตัดคำว่า “ศรีสวัสดิ์” ออกเพื่อแก้ปัญหาความสับสนกับแบรนด์คู่แข่งเหลือเพียง “เงินติดล้อ” ซึ่งเป็นที่จดจำและสื่อถึงธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถได้อย่างชัดเจน

คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายดิจิทัลและสื่อสารการตลาด เล่าว่า เงินติดล้อเริ่มสร้างแบรนด์เป็นครั้งแรกในปี 2553 หลังจากที่ธนาคารกรุงศรีได้ซื้อกิจการ “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ” นี้ต่อจาก AIG Consumer Finance ซึ่งได้ซื้อธุรกิจนี้มาจากไฟแนนซ์ท้องถิ่น ในปี 2550 โดยได้ออกโฆษณาที่นำ Key Branding Element ในเรื่องของความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมาเป็นไฮไลท์ในการสื่อกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยใช้ตัวแสดงที่เป็นตัวแทนของโปรไฟล์ลูกค้า และสื่อออกมาในโทนตลก เรียกเสียงหัวเราะ สิ่งที่เกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่โฆษณาได้ออกอากาศ คือมีลูกค้ามาเข้าคิวที่สาขาพร้อมเล่มทะเบียนรถ ซึ่งเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าสามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินให้ชีวิตหมุนต่อได้ในยามฉุกเฉิน  โฆษณาชุดดังกล่าวนอกจากจะสร้างการรับรู้ของแบรนด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 20% เป็น 95% ภายใน 2 ปี ยังทำหน้าที่ช่วยให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายถึงประโยชน์ของทะเบียนรถ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ซึ่งมาตอบโจทย์ความต้องการใช้เงินแทนที่สินเชื่อนอกระบบ

แม้แบรนด์เงินติดล้อจะสามารถปลดล็อก Pain Point ของลูกค้าในเรื่อง Speed จนสร้างการรับรู้ในวงกว้างได้ แต่ด้วยธรรมชาติของธุรกิจที่ไม่มี Barrier to Entry ในการสกัดกั้นผู้เล่นรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด ขณะที่ผู้เล่นที่มีอยู่ก็สามารถออกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกันออกมาเงินติดล้อจึงหันมาสร้างความโดดเด่นที่แตกต่าง เป็นที่มาของการกลับมาค้นหา Brand Essence ของตัวเองและค้นพบว่าแก่นของแบรนด์เงินติดล้ออยู่ที่การมีเป้าหมาย หรือเจตนารมณ์ที่จะอยากช่วยลูกค้า ด้วยการส่งมอบบริการที่จริงใจ โปร่งใส และเป็นธรรมซึ่งถือเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการทำธุรกิจของอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถไปในตัว

เราทำการบ้านเรื่องนี้อย่างจริงจัง เริ่มจากที่ MD ของเราชอบหนังสือ Start with why ของ Simon Sinek และจากทฤษฎี The Golden Circle เราพบว่า Why ของเงินติดล้อคือคนของเรา ที่มีความมุ่งมั่นอยากช่วยให้ลูกค้ามีชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้เรากลับมาสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่สามารถหล่อหลอม Why ของเงินติดล้อตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานสาขาทั่วประเทศได้ พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงาน Happiness Culture ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อทำหน้าที่สร้างความสุขให้กับพนักงาน ด้วยความเชื่อว่า หากพนักงานมีความสุขก็จะทำงานด้วยใจจนสามารถส่งมอบบริการที่ดีในแบบที่ลูกค้าสัมผัสได้ว่าต่างจากคู่แข่งอย่างแท้จริง ดังนั้น ถ้ามีโอกาสเข้ามาที่เงินติดล้อ จะสามารถสัมผัสได้ว่า พนักงาน ทุกคนมีความตั้งใจ และใส่ใจในการดูแลลูกค้าของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าที่มาใช้บริการจะรู้สึกได้”

คุณภคมน กล่าวว่า เงินติดล้อเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร เพราะไม่ว่าแบรนด์จะโฆษณาดีขนาดไหน หรือทำแคมเปญใหญ่เพียงใด แต่เมื่อ Moment of Truth มาถึงและไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นในทางเดียวกันกับโฆษณาก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้

“การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเราเริ่มต้นตั้งแต่การสัมภาษณ์พนักงานที่จะมาร่วมงานเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์เงินติดล้อ โดยดูจากทัศนคติ และ Passion ว่ามีความมุ่งมั่นอยากช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ใช่มาทำงานเพียงเพราะต้องการเงินเดือนอย่างเดียว เมื่อรับพนักงานที่มี DNA เดียวกันแล้วเวลาจะขับเคลื่อนงานที่ต่อให้ยากแค่ไหน ก็สามารถผลักดันให้สำเร็จลุล่วงได้

เงินติดล้อเรายังให้ความสำคัญ และสนับสนุนเรื่องของ กระหายการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ และส่งคนไปเรียนรู้เรื่องต่างๆ จากที่ที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้เราเข้าใจ เช่น Zappos และ Disney เพื่อนำความรู้มาปฏิบัติจริง อีกทางหนึ่งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทดลองทำ เกิดการเรียนรู้ และสามารถเจอสิ่งที่ใช่ และเอามาพัฒนาเงินติดล้อต่อ เรามีการทำ Research ในหลาย ๆ มุมให้เราเข้าใจ Movement ของธุรกิจ และใช้เทคโนโลยีมาวิเคราะห์สิ่งที่เราทำให้เรารู้ว่าจะต้องพัฒนาไปทางด้านไหนอย่างไร ซึ่งเรามองว่า เราอยากทำธุรกิจนี้ให้ดี และไม่ได้มองเพียงแค่คู่แข่งในเมืองไทย แต่มองไปถึงคนที่ทำธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันในประเทศอื่นๆ ด้วย”

ทั้งหมดนี้จึงไม่ผิดนักหากจะบอกว่าพนักงานทุกคนของเงินติดล้อเป็น Brand Maker ตัวจริงที่ทำให้แบรนด์ก้าวมาเป็นอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค และทำให้ Mission Impossible กลายเป็น Mission Possible โดย คุณภคมน ยกตัวอย่างโปรดักต์อนุมัติสินเชื่อไวภายใน 10 นาที ซึ่งต้องใช้การบริหารจัดการหลังบ้านที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก แต่ทีมงานเงินติดล้อสามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อนี้ออกสู่ตลาดได้ภายในเวลาเพียง 2-3 เดือน และจากความยึดมั่นให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น และหมุนต่อได้โดยไม่ใช้ผลประกอบการเป็นตัวตั้ง จึงเป็นที่มาของการแจกฟรีประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าสินเชื่อรถจักรยานยนต์เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา จนปัจจุบันได้แจกไปแล้วกว่า 800,000 กรมธรรม์ คิดเป็นมูลค่าสินไหมทดแทนช่วยลูกค้ากว่า 80 ล้านบาท หรือแคมเปญล่าสุด “เงินติดล้อ กู้ง่าย โปะได้ ปลดหนี้เร็ว” เพราะต้องการส่งเสริมให้ลูกค้าเห็นว่าหากขยันทำงานเพิ่มรายได้ก็จะสามารถเอาเงินมาโปะใช้หนี้ จะช่วยลดต้นทุนทางการเงิน ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่าง และส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าจากแบรนด์เงินติดล้อ

จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาด้วยพลังและความมุ่งมั่นของทีมงานล้วนเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เงินติดล้อเป็น Trendsetter ให้กับตลาด และจะสร้างเทรนด์ใหม่ต่อไปในอนาคต

“ถ้าเราสามารถสร้างวัฒนธรรมของเราให้แข็งแรง มีกลยุทธ์ในการบริหารบุคลากรที่ดี และสามารถทำให้พนักงานเข้าใจถึงสิ่งที่แบรนด์เรายึดมั่น เช่น การทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นและหมุนต่อได้ เราก็จะสามารถส่งต่อสิ่งที่เรายึดมั่นให้กับลูกค้าได้ ไม่ว่าจะจากช่องทางไหนก็ตาม แทนที่จะให้ผู้บริหารไม่กี่คนมาผลักดัน และควบคุมคุณภาพการให้บริการ เราเปลี่ยนเป็นให้พนักงานทุกคนมาช่วยกันดูแล และแชร์เจตนารมณ์เดียวกันจะดีกว่า เพราะเมื่อลูกค้ารู้สึกดีกับเรา ก็จะรู้สึกดีกับแบรนด์เงินติดล้อไปด้วย”

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของเงินติดล้อได้ที่  https://www.ngerntidlor.com/

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle