ไทยพาณิชย์ ผนึก การไฟฟ้านครหลวง ต่อยอดเทคโนโลยีพัฒนาบริการระบบบริหารการเงินดิจิทัล

Apr 10, 2019 -None-

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ร่วมเป็นพันธมิตรในการศึกษาและพัฒนาเทคโน โลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ซึ่งขณะนี้ได้ริเริ่มระบบการจัดการเงินสด (Cash Management)  ด้านการจ่ายเงินที่ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบจัดซื้อจัดจ้างบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่พัฒนาจากเทคโนโลยี บล็อกเชนมาใช้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง กฟน. และเครือข่ายซัพลายเชนมีประสิทธิ ภาพในทุกขั้นตอน โดยมี วศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ ธานี ปาริชาติอินทราณี รองผู้ว่าการการเงิน และ เทียมจันทร์ ศรีคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมประกาศความสำเร็จการเป็นพันธมิตรร่วมกัน เมื่อเร็วๆ นี้

BANK

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.