SC ASSET สานต่อโครงการ “สร้างมิตรชิดรั้ว” ปีที่ 2 ส่งเสริมการแบ่งปันและคุณภาพชีวิตที่ดีสู่คนในสังคม

Apr 09, 2019 -None-

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยสายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ผนึกพันธมิตรรับเหมาก่อสร้างบ้านแนวราบ โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์ – บางนา ร่วมในกิจกรรม “สร้างมิตรชิดรั้ว” ปีที่ 2 ภารกิจเปลี่ยน “ของใช้ที่เยอะเกินความจำเป็น” ให้กลายเป็น “ของใช้ที่มีคุณค่า” ภายใต้แนวคิด Quality Ecosystem โดยนำสิ่งของที่ได้รับบริจาค เช่น เสื้อผ้าสภาพดี และของใช้ล้นบ้านจากลูกค้า, พนักงาน, คู่ค้าของ SC ส่งต่อให้กับแรงงานก่อสร้าง คนสวน รปภ. ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ด้วยรูปแบบ Pop-up Store เพื่อให้ผู้รับมีโอกาสเลือกเสื้อผ้าสวยบนราวแขวน และ ของใช้ต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน ผ่านการจำลองประสบการณ์การช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า นอกจากส่งเสริมคุณค่าของการแบ่งปัน ที่สำคัญคือ รอยยิ้มแห่งความสุขของผู้คนในสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

SC Asset

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.