SC ASSET สานต่อโครงการ “สร้างมิตรชิดรั้ว” ปีที่ 2 ส่งเสริมการแบ่งปันและคุณภาพชีวิตที่ดีสู่คนในสังคม

Apr 09, 2019 -None-

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยสายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ผนึกพันธมิตรรับเหมาก่อสร้างบ้านแนวราบ โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด ศรีนครินทร์ – บางนา ร่วมในกิจกรรม “สร้างมิตรชิดรั้ว” ปีที่ 2 ภารกิจเปลี่ยน “ของใช้ที่เยอะเกินความจำเป็น” ให้กลายเป็น “ของใช้ที่มีคุณค่า” ภายใต้แนวคิด Quality Ecosystem โดยนำสิ่งของที่ได้รับบริจาค เช่น เสื้อผ้าสภาพดี และของใช้ล้นบ้านจากลูกค้า, พนักงาน, คู่ค้าของ SC ส่งต่อให้กับแรงงานก่อสร้าง คนสวน รปภ. ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ด้วยรูปแบบ Pop-up Store เพื่อให้ผู้รับมีโอกาสเลือกเสื้อผ้าสวยบนราวแขวน และ ของใช้ต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน ผ่านการจำลองประสบการณ์การช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า นอกจากส่งเสริมคุณค่าของการแบ่งปัน ที่สำคัญคือ รอยยิ้มแห่งความสุขของผู้คนในสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn