ปตท.สผ. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Apr 05, 2019 -None-

ปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานกรรมการ พร้อมทั้งคณะกรรมการ และ พงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินธุรกิจปี 2561 รวมถึงแผนการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 5 บาท การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.