ท็อปส์ ผนึกพันธมิตร จัดบิ๊กอีเว้นท์เสิร์ฟบุฟเฟ่ต์ทุเรียนกลางกรุง

Apr 05, 2019 -None-

ขึ้นชื่อเป็น  Best Event Destination ต้นตำรับเทศกาลบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและสุดยอดผลไม้ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ผู้บริหารเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ เดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จประกาศความพร้อมจัดบิ๊กอีเว้นท์บุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ไทยคุณภาพส่งออกเสิร์ฟไม่อั้นกลางกรุง จับมือ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เตรียมจัดงาน  “The Original Thailand’s Amazing Durian and Fruit Fest 2019 : ต้นตำรับเทศกาลบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน 2562 ณ ลานสแควร์บี และ ซี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  บัตรราคา 479 บาท ทุกวัน ทุกรอบ พิเศษ!! มาเป็นกลุ่ม คุ้มกว่า ซื้อ 5 จ่าย 4 เพื่อย้ำภาพไทยมหาอำนาจ ทรอปิคอลฟรุ๊ต (World Tropical Fruit) และ ผู้จัดงานเทศกาลบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ไทยที่คุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริโภคผลไม้ไทย สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่และผู้ปลูกทุเรียนดีมีคุณภาพ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร  สร้างความเชื่อมั่นพร้อมการันตีคุณภาพให้ชาวไทยและต่างชาติได้บริโภคทุเรียนและผลไม้ไทยที่ดีที่สุดในฤดูกาล โดยกูรูทุเรียนผู้เชี่ยวชาญคนเดียวในประเทศ  คาดตลอดงานมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 130,000 คน

เมทินี พิศุทธิ์สินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจัดซื้อกลุ่มสินค้าอาหารสด และบริหารจัดซื้อ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เปิดเผยว่า “ท็อปส์ ผู้นำฟู้ดสโตร์และพรีเมี่ยมซูเปอร์มาร์เก็ตรายแรกของไทย ที่ริเริ่มจัดบุฟเฟ่ต์ทุเรียน “The Original Thailand’s Amazing Durian and Fruit Fest” ในปีที่ผ่านมานับเป็นปรากฎการณ์แห่งความสำเร็จ งานดังกล่าวได้รับการยอมรับเป็น Best Event Destination จำหน่ายบัตรได้ 100 %  มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 60 % และ ชาวไทย 40 % สำหรับในปีนี้ บริษัท ฯ ยังคงเดินหน้าจัดงาน “The Original Thailand’s Amazing Durian and Fruit Fest 2019 : ต้นตำรับเทศกาลบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน 2562 ณ ลานสแควร์บีและซี  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยร่วมมือกับ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเน้นย้ำ            ประเทศไทยมหาอำนาจทรอปิคอลฟรุ๊ต ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศ กระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทย เพิ่มรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลุกทุเรียนที่ร่วมพันธสัญญาจะปลูกและผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นพร้อมการันตีคุณภาพให้ชาวไทยและต่างชาติได้บริโภคทุเรียนและผลไม้ไทยที่ดีที่สุดในฤดูกาล ซึ่งท็อปส์ได้เสาะหาบุคคลผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียน จนได้พบกับกูรูด้านทุเรียนคนเดียวในประเทศไทย ดร.ทรงพล สมศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการผสมและพัฒนาทุเรียน จนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุเรียน ตั้งแต่คัดเลือกเกษตรกร การผสมพันธุ์ การดูแลเพื่อให้ได้ผลผลิต ที่ดีมีคุณภาพ การบริหารจัดการสวนที่มีประสิทธิภาพ และกระบวนการขนส่งจากสวนจนถึงมือผู้บริโภค สร้างมาตรฐานด้านรสชาติและคุณภาพให้กับทุเรียนที่จำหน่ายในร้านเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ , ท็อปส์ และ งานบุฟเฟ่ต์ ซึ่งเป็นอีกพันธกิจสำคัญที่ท็อปส์ต้องการสร้างการจดจำและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าทุเรียนที่ท็อปส์เป็นทุเรียนคุณภาพดี รสชาติอร่อย โดยบริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงซื้อขายผลไม้คุณภาพกับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่ให้พันธสัญญาว่าจะผลิตและนำส่งผลไม้ที่ดีมีคุณภาพให้กับท็อปส์เพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภค พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยได้รับการอบรมจากกูรูทุเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความมั่นใจในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า โดยในปี 2562 ท็อปส์ ตั้งเป้ารับซื้อทุเรียน กว่า 1,500 ตัน  นอกจากนั้นยังรับซื้อผลไม้ตามฤดูกาลจากเกษตรกร 70 ชนิด 67 จังหวัด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 25 % เปอร์เซ็นต์

 

ฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า “จากความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจรที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก (World Tropical Fruit Trading Nation ) โดยเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้เมืองร้อน (สด) และแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างและพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและกระจายผลไม้ไทยให้มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้า รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งการร่วมจัดงาน “The Original Thailand’s Amazing Durian and Fruit Fest กับท็อปส์ในปีที่ผ่านมา เป็นการสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งด้านการท่องเที่ยวและเกษตร  โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ  เอกชน และ ภาคการเกษตร  ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้มีการวางแผนด้านผลผลิตและการตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นการป้องกันปัญหาสินค้า   ล้นตลาดและคุณภาพตกต่ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

วีรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “จากแผนการโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomy Tourism) ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยใช้ผลไม้ไทยเป็นตัวดึงดูดเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นมหานครแห่งผลไม้เมืองร้อนของโลก จึงได้ร่วมจัดงานบุฟเฟ่ต์ผลไม้ไทยให้ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย  ได้เข้ามาลิ้มลองผลไม้ไทยซึ่งมีรสชาติโดดเด่น และมีหลากหลายชนิดให้ลิ้มลอง คาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยในภาพรวมพบว่ามีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากที่ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมงานบุฟเฟ่ต์ในครั้งนี้ ซึ่งในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากกว่า 50 %  โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน อีกทั้งจัดใจกลางกรุงเทพฯ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานได้สะดวกสบาย ในปีนี้เราคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาร่วมงานมากกว่าปีที่แล้ว และคาดว่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นทุกปี อีกทั้ง ททท. ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยในช่วง Green Season มากยิ่งขึ้น    ทั้งในวันธรรมดาตามเมืองรองต่างๆ ในพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อมาสัมผัสเมืองไทยในแบบ unseen, untold และ unseal

 

งาน “The Original Thailand’s Amazing Durian and Fruit Fest 2019” ต้นตำรับบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ไทย ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน 2562 ณ ลานสแควร์บี และ ซี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ภายในงานแบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่

โซนบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ไทยคุณภาพดี เต็มอิ่มเติมไม่อั้นภายในเวลา  60 นาที รวม  11 รายการ นำทัพโดย ทุเรียนหมอนทองการันตีคุณภาพโดยกูรูทุเรียนเลือกระดับความสุขตามความชอบ รสชาติอร่อย หวานมัน, มังคุดจันทบุรี จากกลุ่มเกษตรกรที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพรสชาติหวาน เนื้อขาว กลิ่นหอม, เงาะโรงเรียน จากกลุ่มเกษตรกร จ.ตราด เปลือกบาง เนื้อหวาน กรอบ  ร่อน, ลองกอง จาก จันทบุรี  รสชาติ หวาน หอม ส่งตรงจากสวน, เมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่น จากกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา จ.พระนครศรีอยูธยา คุณภาพดี รสชาติหวาน หอม, แตงโมกินรี  จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมปลอดภัยจากสารพิษ จ.สกลนคร เนื้อสีแดง หวานฉ่ำ เปลือกบาง, มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์วิถีไทย จ. ราชบุรี  หอมหวานอร่อย , ข้าวเหนียวมะม่วง และ ข้าวเหนียวทุเรียน  ข้าวเหนียว แม่ประไพรศรี ของดีเมืองนนท์ที่ใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงู จ.เชียงราย น้ำกะทิจากมะพร้าว 3 น้ำแม่กลอง พร้อมมะม่วงน้ำดอกไม้สุกจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงปลอดสารพิษเพื่อส่งออก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี, มะม่วงน้ำปลาหวาน คัดมะม่วงแก้วขมิ้น รสหวานอมเปรี้ยว และ ไอศครีมกะทิ                                                                                                        

บัตรราคาเดียวทุกวันทุกรอบ 479 บาท/ท่าน จำนวน  5 รอบต่อวัน  ได้แก่ เวลา 11.00 – 12.00 น. /  13.00 – 14.00 น. / 15.00 – 16.00 น. / 17.00 – 18.00 น. / 19.00 – 20.00 น.  (รอบละ 60 นาที ) พิเศษ!!!มาเป็นกลุ่ม คุ้มกว่าซื้อ 5 จ่าย 4

ช่องทางการซื้อบัตรบุฟเฟ่ต์

1. เว็บไซด์ https://www.ticketmelon.com/event/thailandsamazingdurianfest  ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 เมษายน 2562 เท่านั้น

2.เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรบุฟเฟ่ต์ภายในงาน ตั้งแต่วันที่ 19 -25 เมษายน 2562

โปรโมชั่นสุดคุ้ม

1. มาเป็นกลุ่ม คุ้มกว่า ซื้อ 5 จ่าย 4

2. ลุ้นเป็นผู้โชคดียกแก็งค์ ทานบุฟเฟ่ต์ทุเรียนสุดฟินกับบาส-คิมม่อน ในรอบพิเศษ เพียงแชร์โพสกิจกรรมจาก Tops Thailand ตั้งแต่วันที่ 1-7 เม.ย. 62 พร้อมแท๊กเพื่อน 2 คนที่อยากชวนมาฟินด้วยกัน

3.ลูกค้าเอไอเอส และเอไอเอสไฟเบอร์ จ่ายเพียง  419 บาท (ปกติ 479 บาท) เมื่อซื้อบัตรบุฟเฟ่ต์ 1 ใบและกดรับสิทธิ์หน้างาน

4. สมาชิกเดอะวัน จ่ายเพียง 1 บาท ซิ้อบัตรบัตรบุฟเฟ่ต์ 1 ใบ (มูลค่า 479 บาท)เมื่อแลก 3,700 คะแนน

5. รับส่วนลดสูงสุด 18% เมื่อซื้อสินค้าภายในงานหรือซื้อบัตรบุฟเฟ่ต์เพียง 393 บาท (ปกติ 479 บาท) เมื่อใช้บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน แลแลกคะแนนเดอะวันเท่ายอด

โซน Farmer’s Market จำหน่ายสินค้าคุณภาพผลไม้ไทยตามฤดูกาล จากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน อาทิ ทุเรียนหมอนทองป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์, ทุเรียนชะนีเกาะช้างจ.ตราด, ทุเรียนหมอนทองจันทบุรี / ปราจีนบุรี / นนทบุรี , ทุเรียนก้านยาวจันทบุรี , มังคุดออร์แกนิค, ส้มโอทับทิมสยามจ. นครศรีธรรมราช  อาหารแปรรูป และ สินค้าของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมบริการแพค

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/TopsThailand

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn