ไมโครซอฟท์ร่วมกับสิริเวนเจอร์สจัดงาน#MakeWhatsNext DigiGirlz

Apr 05, 2019 -None-

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท สิริเวนเจอร์ส จำกัด จัดกิจกรรม #MakeWhatsNext – DigiGirlz 2019 Thailand ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ #MakeWhatsNext โครงการระดับโลกของไมโครซอฟท์ที่มุ่งมั่นจะที่สนับสนุนเด็กผู้หญิงในการประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา (STEM) ในประเทศไทย ไมโครซอฟท์มุ่งมั่นที่จะผลักดันศักย ภาพของเยาวชนหญิงผ่านการเขียนโค้ดสำหรับอุปกรณ์แผงวงจร micro:bit ของบีบีซี โดยกิจกรรมในปีนี้ได้รับความสนใจจากเด็กผู้หญิงชาวไทยจำนวนมาก และมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 145 คน

จากรายงานของ World Economic Forum ระบุว่า ช่องว่างระหว่างเพศด้านโอกาสทางเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นยังคงมีขอบเขตที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานเพื่อการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ โดยการกำจัดช่องว่างระหว่างเพศนั้นถูกคาดการณ์ว่าจำเป็นต้องใช้เวลาถึง 202 ปีเลยทีเดียว นอกจากนี้ รายงานฉบับดังกล่าวยังพบว่าจากจำนวนผู้ประกอบอาชีพด้าน AI ทั่วโลก มีเพียง 22% เท่านั้นที่เป็นผู้หญิง การพัฒนาเทคโนโลยี AI โดยปราศจากความสามารถที่หลากหลาย ทำให้เราจำกัดความสามารถในการบุกเบิกนวัตกรรมที่ครอบคลุมลงไป และมีโอกาสในการนำเสนอชุดข้อมูลและอัลกอริธึมที่มีการละเลยความลำเอียงทางเพศอีกด้วย

ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ หากปราศจากมุมมองของผู้หญิงที่มีความรู้ความสามารถในสาขาสะเต็มศึกษา อาจทำให้ขาดปัจจัยที่ก่อให้เกิดโซลูชั่นเชิงสร้างสรรค์ได้ โดยมีการคาดการณ์ที่ระบุว่าหากจำนวนผู้หญิงที่ประ กอบอาชีพในสาขาสะเต็มมีไม่เพียงพอจะทำให้เกิดตำแหน่งงานว่างจำนวนหลายหมื่นตำแหน่งในอนาคต รวมถึงการพลาดโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมในอีกหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น การสร้างความสนใจ พัฒนา และสนับสนุนผู้หญิงให้เติบโตในสาขาสะเต็มศึกษาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าสังคมในอนาคตจะประกอบไปด้วยคนที่มีความสามารถหลากหลายด้านบนความหลากหลายของมุมมองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนทุกเพศอย่างเท่าเทียม นั่นคือเหตุผลที่ไมโครซอฟท์มุ่งมั่นให้เยาวชนทุกคน รวมถึงกลุ่มเด็กผู้หญิง ได้รับโอกาสในการเข้าถึงทักษะ ตระหนักถึงศักยภาพของตัวเองและเรียนรู้ในด้านเทคโน โลยีที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในโลกดิจิทัลเพื่ออนาคตอันใกล้”

วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ดิฉันในฐานะเป็นตัวแทนภาครัฐมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม #MakeWhatsNext – DigiGirlz Thailand 2019 ต้องขอบคุณไมโครซอฟท์และสิริเวนเจอร์สที่ได้จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมา ซึ่งจะส่งประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนหญิงในการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเหล่านักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาและคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะเชิงดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และชาญฉลาดเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถก้าวเข้าสู่สังคมวัยทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในสายอาชีพในสาขาสะเต็มในอนาคต”

หลังจากการเปิดงานอย่างเป็นทางการ เด็กนักเรียนหญิงผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในสาขาสะเต็มจากภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทย ประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด บริษัท วิจจา จำกัด บริษัท เซ็นโทรวิชั่น จำกัด และบริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด

อริญชยา ตรีคุณประภา ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิจจา จำกัด กล่าวว่า “ตั้งแต่เด็กก่อนที่จะเริ่มหันมาสนใจเรียนรู้และพัฒนาทักษะสาขาสะเต็ม เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมาประกอบอาชีพในสาขานี้ เพราะในอดีต สาขาสะเต็มถูกมองว่าเป็นพื้นที่สำหรับผู้ชาย เนื่องจากบางอาชีพต้องมีการใช้แรง เช่น วิศวกร รวมถึงส่วนตัวแล้วไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เท่าไรนัก แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล ขอบเขตอาชีพในสาขาสะเต็มก็ครอบคลุมถึงการใช้งานเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้หญิงสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เช่นกัน อีกทั้งยังช่วยให้การคำนวณกลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น และมีปัจจัยเชิงบวกที่ส่งเสริมผู้หญิงให้ประสบความสำเร็จในสาขาสะเต็มอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนผู้หญิงจากผู้ประกอบการต่างๆ รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะของผู้หญิง เช่น มีความตั้งใจ อดทน ใจเย็น และละเอียดรอบคอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ขอฝากคำแนะนำให้กับเยาวชนว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเชื่อว่าคนที่รู้ภาษาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี อย่างภาษาโค้ดดิ้ง จะทำให้คนคนนั้นมีโอกาสในการประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่น เปรียบเสมือนเป็นภาษาที่ 3 ของเด็กในโลกยุค AI”

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.