ปตท.สผ. จัดประชุมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงรุก

Apr 03, 2019 -None-

พงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 (2019 PTTEP SSHE Forum) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้ง แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน ปตท.สผ. และบริษัทผู้รับเหมา โดยในปีนี้มีบริษัทผู้รับเหมากว่า 60 บริษัท ลงนามในพันธสัญญาที่จะร่วมมือกันพัฒนาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุก เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุในการทำงาน (Target Zero) การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.