Amazon ออกโครงการ “Project Zero” ช่วยแบรนด์บนแพลตฟอร์มต่อสู้ “ของปลอม”

Apr 02, 2019 S.Worapol

Amazon เปิดโครงการเพื่อช่วยเหลือเหล่าแบรนด์ในการต่อต้านและจัดการกับสินค้าปลอมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเป็นโครงการที่เปิดให้แก่แบรนด์ที่ได้รับการคัดเลือกที่ชื่อว่า “Project ZERO” จุดมุ่งหมายคือการพยายามสร้างระบบอัตโนมัติในการตรวจจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อปกป้องแบรนด์ต่างๆบน Amazon

“เราได้มีการทดสอบระบบอัตโนมัติในการตรวจจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนแพลตฟอร์มของเรา เราพบว่าอย่างน้อยที่สุดมันได้ช่วยตรวจจับและลดคำสั่งซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์กว่า 100 รายการโดยเฉลี่ย ซึ่งถือว่ามากกว่าเราทำได้จากการตรวจจับผ่านการรายงานของผู้ใช้และแบรนด์ในอดีต กล่าวโดย Dharmesh Mehta รองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย customer trust and partner support ของ Amazon

โครงการนี้ได้สร้างระบบอัตโนมัติที่ให้ผู้ขายสามารถนำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากแพลตฟอร์มได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรายงานให้ Amazon ทราบอีกต่อไป และ เมื่อสินค้าเหล่านั้นถูกเอาออกไป ระบบก็ส่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ในอนาคตที่คล้ายกันนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

นอกจากนั้น Amazon ยังได้ทำการลงทะเบียนสิ่งที่เรียกว่า Serial Code โดยในแต่ละสินค้าจะมีรหัสพิเศษฝังอยู่ และหากสินค้านั้นถูกสั่ง และถ้ามันเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ระบบก็จะรับรู้ได้ในทันที ดังนั้น Amazon จึงสามารถระงับการสั่งซื้อนั้นได้ก่อนที่สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั้นจะถึงมือของผู้บริโภค

หนึ่งในผู้ขายสินค้าบน Amazon อย่าง Kenu บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไร้สายที่ใช้งานกับโทรศัพท์มือถือที่เข้าร่วมโครงการนี้กล่าวว่ามันมีประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจของเขา มันเสมือนเป็นการ “ประกัน” ที่ช่วยรักษาให้ธุรกิจของเขาอยู่ได้บนแพลตฟอร์มนี้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องของการที่มีใครเอาสินค้าลอกเลียนแบบเข้ามาขายแข่งกับตน

นอกจากนั้น บริษัทอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการนี้ ยังได้กล่าวว่า ตัวเลขรายงานสินค้าลอกเลียนแบบของพวกเขาลดลงอย่างมาก เพราะระบบช่วยตรวจจับจาก Serial Codde พิเศษก่อนที่คำสั่งซื้อจะเสร็จสิ้น ป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและป้องกันไม่ให้บริษัทต้องเสียชื่อเสียง

 

Source

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.