ทรัสต์ AIMCG เตรียมลงทุนในไลฟ์สไตล์มอลล์ 3 โครงการ

Mar 27, 2019 -None-

อมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ  กรรมการผู้จัดการ เอไอเอ็มกรุ๊ป ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระ พร้อมด้วย ธนกร วีรชาติยานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด ผู้พัฒนาโครงการยูดี ทาวน์ อุดรธานี, สุเทพ ปัญญาสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการพอร์โต้ ชิโน่ และ วลีวัลย์ โรจนภักดี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ทองหล่อ ร่วมเปิดตัว ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท’ หรือ AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMCG) พร้อมแนะนำศักยภาพและจุดเด่นของไลฟ์สไตล์มอลล์ทั้ง 3 โครงการที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.