ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จัดงานสัมมนา“ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน”

Mar 26, 2019 -None-

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดงานสัมมนา “ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน” ภายใต้โครงการ “การบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs ระยะที่ 2” ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารแห่งประเทศไทย  สมาคมธนาคารไทย  และ EXIM BANK เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการทำการค้าระหว่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขจะได้รับวงเงินค่าธรรม เนียมสำหรับทดลองซื้อประกันค่าเงิน (FX Options) กับธนาคาร นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้รับฟังมุมมอง เศรษฐกิจไทยจะไปทางไหน หลังการเลือกตั้ง  โดย อมรเทพ  จาวะลา ผู้บริหารสำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  และความรู้ด้าน Cash Management การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านบริการ CIMB BIZ Gateway นำโดย สุธีร์ โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, เพา จาตกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ศรินทร สุรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่สำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน เมื่อเร็วๆ นี้

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.