เอไอเอ มอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ผ่านโครงการ ‘Friends for Life’ จำนวน 1 ลบ.

Mar 25, 2019 -None-

ตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย และ จุฬาลักษณ์ ลี้กำจร ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ เอไอเอ ประเทศ ไทย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ‘Friends for Life’ พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิทิสโก้ โดยมี ปลิว มังกรกนก ประธานกรรมการกลุ่มทิสโก้, สุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ และ ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัด การใหญ่ธนาคารทิสโก้ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา

เอไอเอ ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ ซึ่งการสนับสนุนโครงการนี้ ถือเป็นการสร้างประโยชน์แก่สังคม และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคน ในการร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ 5 แห่ง ได้แก่ รพ. ศิริราช รพ. จุฬาลงกรณ์ รพ. รามาธิบดี รพ.ราชวิถี และรพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่รองรับผู้ป่วยปีละมากกว่าหนึ่งล้านราย ที่ยังขาดแคลนและต้องการทุนทรัพย์จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกจำนวนมาก 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.