บลจ.วี บริษัทในเครือ KTBST พร้อมเปิดให้บริการกองทุนรวม ประเดิม IPO 2 กองทุนตราสารหนี้เด่น

Mar 20, 2019 -None-

บลจ. วี  พร้อมให้บริการด้านกองทุนรวมอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ประเดิมเปิดเสนอขาย IPO2 กองทุนตราสารหนี้ WE-MONEY และ WE-INCOME เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ที่สร้างโอกาสผลตอบแทนส่วนเพิ่มในภาวะดอกเบี้ยเงินฝากในระดับต่ำ  เล็งเปิดตัวกองทุนใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องในปีนี้ 

อิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด  (บลจ.วี) เปิดเผยว่าบลจ. วี เกิดขึ้นโดยมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่สร้างผลการดำเนินงานของกองทุนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ พร้อมด้วยความหลากหลายด้านนวัตกรรมทางการเงิน และมุ่งที่จะออกแบบกองทุนรวมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันเพื่อความมั่งคั่งของลูกค้า ภายใต้แนวคิด "We design your wealth .. We grow together."

บลจ. วีก่อตั้งโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดเงินและตลาดทุน และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ มานานกว่า 20 ปี ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงเชื่อมั่นได้ว่า บลจ. วีมีความชำนาญทั้งในด้านการสรรหาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้า ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

บลจ.วี ถือหุ้นใหญ่ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KTBST) ทั้งนี้ บลจ.วี ได้เริ่มดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6มีนาคม62 โดยในช่วงแรกพร้อมให้บริการด้านกองทุนรวมให้กับนักลงทุน ผ่านช่องทางการขาย คือ ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Selling agent) ของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

อิศรา กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนในปี 62 ซึ่งประเมินว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกยังสามารถเติบโตได้ในปีนี้ แม้จะมีการคาดการณ์ว่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อย  โดยที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ นั้นที่ยังสามารถเติบโตได้ดีที่ระดับ 2.3-2.5% ในปีนี้ แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส1/62 อาจจะชะลอตัวลงบ้าง เนื่องจากผลกระทบจากเรื่องสงครามการค้า แต่คาดว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นในปลายไตรมาส2/62  ดังนั้นเศรษฐกิจสหรัฐฯในภาพรวมยังเป็นการเติบโตที่ดี นอกจากนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีแนวโน้มที่จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ จะเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นต่อไป

 ขณะที่เศรษฐกิจไทยด้วยปัจจัยพื้นฐานที่ยังแข็งแกร่ง ภาพรวมของเศรษฐกิจที่สามารถเติบโตได้ที่ระดับ 3.5-4% ในปีนี้ ดังนั้น บลจ.วี  จึงมีแผนที่จะนำเสนอกองทุนใหม่ที่มีนโยบายลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดี

 

นิตยา เลิศแสงเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ บลจ. วี กล่าวว่า บลจ. วีมุ่งเน้นการออกแบบกองทุนรวมที่สนองตอบความต้องการของนักลงทุนเป้าหมาย โดยในช่วงแรกบลจ.วีจะเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ 2 กองทุนที่สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่จูงใจเมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากตลาดเงินในปัจจุบัน จึงคาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่จากช่องทางการขายของ KTBST ที่มีฐานลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหญ่ (High Net Worth)ซึ่งต้องการหาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากเงินฝากธนาคารในภาวะที่ดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ำ จากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้  บลจ.วี พร้อมเสนอขายกองทุนตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ได้แก่      

กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต (WE-MONEY)กองทุนตลาดเงินเหมาะสำหรับการบริหารสภาพคล่องระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ลงทุน มีความเสี่ยงต่ำ ลงทุนในเงินฝาก ตราสารภาครัฐ ตราสารหนี้เอกชนระยะสั้นที่มีความแข็งแกร่งทางการเงิน  โดยกองทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ และเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 18-19 มีนาคม 62

            หลังจากนั้นจะเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)กองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME)  มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) เป็นหลัก และกระจายการลงทุนบางส่วนลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non– Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)ระยะสั้นที่มีฐานะทางการเงินและมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นเหมาะกับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้มากขึ้น โดยกองทุนมีสภาพคล่องสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ และจะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ประมาณวันที่ 21-22 มีนาคม 62สำหรับ กองทุน WE-INCOME อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ บลจ. วี เตรียมที่จะออกกองทุนใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องในปีนี้ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้า  เช่น กองทุนประเภทคอมเพล็กรีเทิร์น , กองทุนประเภททริกเกอร์ฟันด์ และกองทุนต่างประเทศสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วี จำกัด โทร.02-648-1555หรือwww.weasset.co.thและบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-648-1111

ทั้งนี้ การลงทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน โดยกองทุน WE-INCOMEไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนได้ในระดับสูงเท่านั้น

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.