6,042
VIEWS

Fujifilm ‘Never Stop’ ต่อยอดโนว์ฮาวด้านถ่ายภาพ สร้างโซลูชั่นให้วงการแพทย์

Mar 27, 2019 -None-

เมื่อพูดถึง Fujifilm เราสามารถพูดได้ว่าคือบริษัทที่มีเชี่ยวชาญด้านฟิล์มและกล้องดิจิทัลซึ่งจริงๆ แล้ว Fujifilm ดำเนินธุรกิจมากว่า 80 ปี

จุดเริ่มต้นของ Fujifilm คือการให้ความสำคัญกับธุรกิจฟิล์มสำหรับถ่ายภาพหลังจากนั้นได้ขยายธุรกิจอย่างตื่อเนื่องโดยเริ่มต่อยอดธุรกิจผลิตฟิล์มเป็นการผลิตกล้องดิจิตอลทำให้ปัจจุบันกล้องยี่ห้อฟูจิฟิล์มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจนกลายเป็นผู้นำตลาดกล้องมิลเลอร์เลสอันดับต้นๆ ในประเทศไทย

จนเมื่อต้น ปี 2562 Fujifilm ได้วางวิสัยทัศน์ของตัวเองใหม่ นั่นคือ “เนเวอร์ สต๊อป” (Never Stop) ซึ่งบ่งบอกว่า Fujifilm จะไม่หยุดพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองจะไม่ใช่แค่ผู้นำในตลาดกล้องดิจิทัลและฟิล์มเท่านั้นแต่จะขยายขีดความสามารถไปในบริบทอื่นๆ

แบรนด์ Fuji Film ได้สะท้อนตัวตนผ่านการเป็นแบรนด์ที่มี Innovation ไม่หยุดพัฒนามีนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอยู่เสมอจุดประสงค์ก็เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยความสามารถและความเชี่ยวชาญที่สามารถต่อยอดโนว์ฮาวด้านถ่ายภาพจนสามารถสร้างโซลูชั่นให้วงการแพทย์ได้

จากวิสัยทัศน์ การไม่หยุดที่จะเปลี่ยนแปลงและต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยรวมถึงระดับโลก ทำให้ Fujifilm เริ่มเน้นสร้างการรับรู้ในฐานะผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านดูแลสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งธุรกิจนี้ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2479 หลังจากนั้นได้มีการต่อยอดโนว์ฮาวด้านฟิล์มและการถ่าย-พิมพ์ภาพจนธุรกิจมีความชัดเจนขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ทำให้ปัจจุบันธุรกิจด้านดูแลสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์ ของ Fujifilm กลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญในระดับโกลบอล โดยมีสินค้าเด่นๆ เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพทางการแพทย์ในรูปแบบสามมิติซินแนปส์ทรีดี หรือ กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารอุปกรณ์ถ่ายภาพทางการแพทย์ อาทิ เครื่องเอกซเรย์, เครื่องตรวจเต้านมแมมโมแกรม, เครื่องอัลตราซาวนด์ยาและสกินแคร์รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม และอื่นๆอีกมากมาย

ตลาดอุปกรณ์การแพทย์ในไทยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีอัตราการเติบสูง รวมถึงแนวโน้มสังคมสูงวัยทำให้เกิดความต้องการในระบบการจัดการข้อมูลและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการวินิจฉัย-รักษาโรคและถึงแม้การแข่งขันจะสูงในตลาดนี้ แต่ Fujifilm มองว่ายังมีช่องว่างในเรื่อง “โซลูชั่น”ของการเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์กับระบบไอทีในโรงพยาบาล

จะเห็นว่า Fujifilm มองเห็นขีดความสามารถด้านการแพทย์ของตัวเอง และได้เริ่มต้นธุรกิจไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 หลังจากนั้นก็ได้พัฒนาต่อยอด โนว์ฮาวจนกลายเป็นผู้นำนวัตกรรมธุรกิจด้านดูแลสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์จนสามารถสร้างรายได้ในระดับโลกได้

ที่ผ่านมา ฟูจิฟิล์มอาจเป็นที่รู้จักในด้านธุรกิจการถ่ายภาพ เแต่ในอีกมุมหนึ่งของ Fujifilm ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ในมือ นั่นคือเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในกลุ่มการแพทย์ซึ่งในอนาคต Fujifilm อาจกลายเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญไม่ใช่แค่เรื่องฟิล์มหรือกล้องดิจิตอลแต่คือผู้นำด้านโซลูชั่นสุขภาพ ที่มุ่งไปข้างหน้า ไม่หยุดพัฒนาเป้าหมายก็เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและในระดับโลกและที่สำคัญคือการทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.