SME D Bank ย้ำบทบาทสถาบันการเงินเพื่อคนตัวเล็ก

Mar 18, 2019 M.Pussapol

SME D Bank  เผยผลดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558 หนุนเอสเอ็มอีถึงแหล่งทุน 5.2 หมื่นราย วงเงิน 1.44 แสนล้านบาท  ชูจุดแข็ง 3 ข้อเหนือแบงก์พาณิชย์  พร้อมวางแนวทางบริการผ่าน 3 เติม ได้แก่ เติมทักษะ-เติมทุน-เติมคุณภาพชีวิต คู่ยกระดับองค์กร บริการทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ถึงถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศตลอด 24 ชม.  

มงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวในงาน “เรื่องเล่าจากใจ ก้าวต่อไปของ SME D Bank” สรุปผลการดำเนินงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการว่า สถานการณ์ก่อนที่เข้ารับตำแหน่ง ธนาคารมีหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 3.7 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 40%  ในช่วงกลางปี 2557 ธพว. เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ  ซึ่งจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ช่วยปรับปรุงระบบการทำงานต่างๆ  เพื่อแก้ปัญหาในอดีต และสร้างความยั่งยืนในอนาคต เช่น จัดทำระบบถ่วงดุลอำนาจของกระบวนการอำนวยสินเชื่อ ระบบบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ปรับลดวงเงินสินเชื่อใหม่จาก 500 ล้านบาท เหลือเพียงไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย และยึดบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนามอบความรู้คู่เงินทุนอย่างชัดเจน เป็นต้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นโดยลำดับ จนวันที่ 19 มกราคม 2562คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ด มีมติให้ ธพว. เป็นหน่วยงานแรกออกจากแผนฟื้นฟูสำเร็จ

3 จุดแข็งของ SME D BANK

มงคล ให้ความเห็นว่า ที่ผ่านมา SME D Bank มีจุดแข็ง 3 เรื่อง ที่เหนือกว่าธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย หนึ่ง-ความชัดเจนของการสนับสนุนผู้ประกอบการที่มียอดขายปีละไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี มีพนักงานไม่เกิน 5 คน ซึ่งกิจการเหล่านี้ ธนาคารพาณิชย์ไม่มีข้อมูล ยากต่อการเข้าถึง สอง-การขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ ต้องมีหลักประกัน แต่ ผู้ประกอบการสามารถใช้สมอง สองมือ ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับ SME D Bank ได้ โดยบสยสามารถค้ำประกันสินเชื่อได้เต็มวงเงินสูงสุดถึง  5 ล้านบาท  สาม-สินเชื่อสามารถนำไปสร้างสินทรัพย์ทางการค้า (Moving Asset)

“Moving Asset ภาษาของเอสเอ็มอี ก็คือ สต๊อก ลูกหนี้ เครื่องไม้เครื่องมือ ซึ่งปกติแบงก์พาณิชย์จะไม่ให้ราคาสินทรัพย์ทางการค้า แต่เราสามารถให้ต่อได้ โดยใช้ Factoring เอาวัตถุประสงค์การซื้อสินค้าขอกู้โดยใช้บสย.ได้อีก อันนี้จะเติมให้อีกได้ถึง 10 ล้านบาท”

“ดังนั้น ลูกค้าเมื่อออกจากเรา เขาจะมีสินทรัพย์ทางการค้าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ปกติ Turnover ของ Asset 2-5 เท่า ก็จะกลายเป็นว่า เดิมยอดขายไม่เกิน  1.8 ล้านบาท จะกลายเป็น 50 ล้านบาท”

เติม 3 D เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

มงคล กล่าวต่อว่า สิ่งที่ได้วางแผน และจะส่งมอบภารกิจให้แก่ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานธนาคาร ได้ยึดถือต่อไป  คือ การมุ่งมั่นยึดบทบาทสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย “จุลเอสเอ็มอี” หรือที่เรียกว่า “คนตัวเล็ก” ซึ่งมีกว่า 3 ล้านรายทั่วประเทศ  เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่มนี้ ความสามารถทางธุรกิจต่ำมาก  เพราะเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ  ยิ่งเมื่อต้องการเงินทุนจากสถาบันการเงินในระบบก็แทบเป็นไปไม่ได้เลย  เพราะไม่เคยมีประวัติการเงินใดๆ มาก่อน  หลายรายชักหน้าไม่ถึงหลัง ต้องหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบ  กลายเป็นว่า คนตัวเล็กอ่อนแอที่สุด กลับเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือภาครัฐ  

นอกจากนั้น  ด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบันเข้าสู่ยุคดิจิทัล หลายธุรกิจถูกเทคโนโลยีบีบให้เปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องลดคนงาน  หนุ่มสาวที่ไม่ได้เรียนจบในสาขาที่ตลาดต้องการ จะหางานประจำยากขึ้น  ผลักให้ต้องก้าวมาเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่กระจายอยู่มากมายทั่วประเทศ รวมถึงต้องสร้างโอกาสให้แก่สตาร์ทอัพ ดังนั้น ธนาคารจึงกำหนดบทบาทที่จะดูแลสนับสนุนและเพิ่มความแข็งแกร่งให้รายย่อยอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง  เพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่รอด ขยายตลาด  และประสบความสำเร็จ   เพราะความสำเร็จของผู้ประกอบการ คือ ความสำเร็จของ SME D Bank

แนวทางสนับสนุนให้เกิดผลสำเร็จยั่งยืน จึงต้องครบทั้งความรู้ การเงิน และคุณภาพชีวิต พร้อมยกระดับการทำงานสู่ดิจิทัลแบงกิ้งสมบูรณ์แบบ  นำเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการของธนาคารได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  ธนาคารจึงกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานด้วยการมอบ “3เติม” ผ่านกระบวนการ “3D” 

 3 เติม ได้แก่  1.เติมทักษะให้ความรู้เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจ 

2.เติมทุนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งธนาคารได้รับมอบหมายจากรัฐบาล เช่น สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บุคคลธรรมดาปีที่ 1-3  เพียง 0.42% ต่อเดือน และนิติบุคคล  อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 เพียง 0.25% ต่อเดือน   และสินเชื่อเถ้าแก่ 4.0  จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ต่อปี เป็นต้น

และ 3.เติมคุณภาพชีวิต พาเข้าถึงสิทธิ์ประโยชน์และสวัสดิการภาครัฐ สร้างความมั่นคงในอาชีพ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

“3D”  ได้แก่ 1.D-Development   = ช่วยพัฒนาธุรกิจด้วยความรู้คู่เงินทุน 

2.D-Digital = บริการทันสมัยรวดเร็วเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม SME D Bank ยื่นขอสินเชื่อ และหาความรู้ ผ่านออนไลน์ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่  24x7 (24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน)

และ 3.D-Delivery = บริการถึงถิ่นทั่วไทย ผ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ “รถม้าเติมทุน  ส่งเสริม SMEsไทยฉับไวไปถึงถิ่น” ภายใต้โครงการนี้จะมี Mobile Unit จำนวนถึง 1,000 คัน  ให้บริการครอบคลุม 7,255 ตำบลทั่วประเทศ สามารถอนุมัติสินเชื่อจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันโดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร จะทำงานภายใต้รหัส 8-8-7 (8 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม ตลอด 7 วัน) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับบริการสะดวกสบายที่สุด

มงคล กล่าวต่อว่า จากการสำรวจดัชนีสถานการณ์ธุรกิจ SMEs และดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs  ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา  โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   พบว่า  ลูกค้า ธพว. ที่ได้รับ 3 เติม และ 3D จะมีดัชนีความสามารถธุรกิจ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเอสเอ็มอีทั่วไป บ่งชี้ว่าแนวทางดังกล่าว สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการได้จริง รวมถึงตั้งเป้าสนับสนุนสินเชื่อมูลค่า 5.7 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นสำหรับเอสเอ็มอีทั่วไป วงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อราย ประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท สำหรับรายย่อย วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย ประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท  ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 2.86 แสนล้านบาท

 “จากแนวทางให้ 3 เติม ผ่านกระบวนการ 3D และยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลแบงก์กิ้งของ SME D Bank  จะก่อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  ช่วยผู้ประกอบการคนตัวเล็ก อยู่รอด  ตลาดเติบโต ก้าวไปสู่ธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ในอนาคต ซึ่งความสำเร็จของผู้ประกอบการ นั่นคือความสำเร็จของ SME D Bank” มงคลสรุป

 3 เติม ได้แก่  1.เติมทักษะให้ความรู้เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจ 

2.เติมทุนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งธนาคารได้รับมอบหมายจากรัฐบาล เช่น สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บุคคลธรรมดาปีที่ 1-3  เพียง 0.42% ต่อเดือน และนิติบุคคล  อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 เพียง 0.25% ต่อเดือน   และสินเชื่อเถ้าแก่ 4.0  จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ต่อปี เป็นต้น

และ 3.เติมคุณภาพชีวิต พาเข้าถึงสิทธิ์ประโยชน์และสวัสดิการภาครัฐ สร้างความมั่นคงในอาชีพ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

“3D”  ได้แก่ 1.D-Development   = ช่วยพัฒนาธุรกิจด้วยความรู้คู่เงินทุน 

2.D-Digital = บริการทันสมัยรวดเร็วเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม SME D Bank ยื่นขอสินเชื่อ และหาความรู้ ผ่านออนไลน์ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่  24x7 (24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน)

และ 3.D-Delivery = บริการถึงถิ่นทั่วไทย ผ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ “รถม้าเติมทุน  ส่งเสริม SMEsไทยฉับไวไปถึงถิ่น” ภายใต้โครงการนี้จะมี Mobile Unit จำนวนถึง 1,000 คัน  ให้บริการครอบคลุม 7,255 ตำบลทั่วประเทศ สามารถอนุมัติสินเชื่อจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันโดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร จะทำงานภายใต้รหัส 8-8-7 (8 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม ตลอด 7 วัน) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับบริการสะดวกสบายที่สุด

มงคล กล่าวต่อว่า จากการสำรวจดัชนีสถานการณ์ธุรกิจ SMEs และดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs  ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา  โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   พบว่า  ลูกค้า ธพว. ที่ได้รับ 3 เติม และ 3D จะมีดัชนีความสามารถธุรกิจ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเอสเอ็มอีทั่วไป บ่งชี้ว่าแนวทางดังกล่าว สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการได้จริง รวมถึงตั้งเป้าสนับสนุนสินเชื่อมูลค่า 5.7 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นสำหรับเอสเอ็มอีทั่วไป วงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อราย ประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท สำหรับรายย่อย วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย ประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท  ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 2.86 แสนล้านบาท

 “จากแนวทางให้ 3 เติม ผ่านกระบวนการ 3D และยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลแบงก์กิ้งของ SME D Bank  จะก่อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  ช่วยผู้ประกอบการคนตัวเล็ก อยู่รอด  ตลาดเติบโต ก้าวไปสู่ธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ในอนาคต    ซึ่งความสำเร็จของผู้ประกอบการ นั่นคือความสำเร็จของ SME D Bank” มงคลสรุป

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn