รวมพลัง "ก้าวคนละโล" สะสมระยะวิ่ง สมทบทุนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจให้สภากาชาดไทย

Mar 21, 2019 -None-

คนที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน และเสียชีวิตปีนึงในประเทศไทยมีมากกว่า 4,000 คน เครื่องกระตุกหัวใจ AED เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทุกๆ คนจะสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้โดยหยิบเครื่องนี้มาใช้ ในหลายๆ รายที่หัวใจหยุดเต้นฉับพลันเราต้องการกระแสไฟฟ้าในจังหวะที่ถูกต้องเพื่อกระตุ้นให้หัวใจจุดติดขึ้นมาแล้วเต้นอีกครั้ง ทุกๆ 1 นาที ที่เครื่องมาถึงคนไข้ เพิ่มโอกาสในการมีชีวิตให้คนไข้ได้ 10% จึงอยากให้เครื่องนี้ได้อยู่ใกล้ตัวคนไทยทุกคน” ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ คณะทำงานโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run” สภากาชาดไทย

Start #ก้าวคนละโล

ธนาคารกสิกรไทย จึงได้เชิญชวนพนักงานทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม #ก้าวคนละโล นัดรวมพลังเริ่มต้นพร้อมกันทั่วประเทศ จะเดินหรือวิ่งก็ได้ เพื่อช่วยกันทำให้การสะสมระยะทางของโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run” ของสภากาชาดไทย บรรลุเป้าหมายที่ 10,000,000  ล้านกิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยระยะทางทุกๆ 1 กิโลเมตร มีค่าเท่ากับการบริจาค 25 บาทให้กับโครงการฯ

Finish > 180,000 กิโลเมตร

กิจกรรม #ก้าวคนละโล  กระตุก "หัวใจ” ของพนักงานทุกคนให้เริ่มต้นจากตัวเอง...ออกมาเดินหรือวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี และเพื่อช่วยต่อชีวิตคนอื่น จนกลายเป็นมวลพลัง #ก้าวคนละโล ที่สามารถสะสมระยะทางการวิ่งได้กว่า 180,000 กิโลเมตร จากพนักงานธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศกว่า 2 หมื่นคน โดยธนาคารกสิกรไทย ได้สมทบเงินบริจาค 25 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) จัดส่งไปยังชุมชนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียน สนามกีฬา หน่วยงานและองค์กร ช่วยต่อลมหายใจและลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.