รวมพลัง "ก้าวคนละโล" สะสมระยะวิ่ง สมทบทุนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจให้สภากาชาดไทย

Mar 21, 2019 -None-

คนที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน และเสียชีวิตปีนึงในประเทศไทยมีมากกว่า 4,000 คน เครื่องกระตุกหัวใจ AED เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทุกๆ คนจะสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้โดยหยิบเครื่องนี้มาใช้ ในหลายๆ รายที่หัวใจหยุดเต้นฉับพลันเราต้องการกระแสไฟฟ้าในจังหวะที่ถูกต้องเพื่อกระตุ้นให้หัวใจจุดติดขึ้นมาแล้วเต้นอีกครั้ง ทุกๆ 1 นาที ที่เครื่องมาถึงคนไข้ เพิ่มโอกาสในการมีชีวิตให้คนไข้ได้ 10% จึงอยากให้เครื่องนี้ได้อยู่ใกล้ตัวคนไทยทุกคน” ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ คณะทำงานโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run” สภากาชาดไทย

Start #ก้าวคนละโล

ธนาคารกสิกรไทย จึงได้เชิญชวนพนักงานทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม #ก้าวคนละโล นัดรวมพลังเริ่มต้นพร้อมกันทั่วประเทศ จะเดินหรือวิ่งก็ได้ เพื่อช่วยกันทำให้การสะสมระยะทางของโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run” ของสภากาชาดไทย บรรลุเป้าหมายที่ 10,000,000  ล้านกิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยระยะทางทุกๆ 1 กิโลเมตร มีค่าเท่ากับการบริจาค 25 บาทให้กับโครงการฯ

Finish > 180,000 กิโลเมตร

กิจกรรม #ก้าวคนละโล  กระตุก "หัวใจ” ของพนักงานทุกคนให้เริ่มต้นจากตัวเอง...ออกมาเดินหรือวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี และเพื่อช่วยต่อชีวิตคนอื่น จนกลายเป็นมวลพลัง #ก้าวคนละโล ที่สามารถสะสมระยะทางการวิ่งได้กว่า 180,000 กิโลเมตร จากพนักงานธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศกว่า 2 หมื่นคน โดยธนาคารกสิกรไทย ได้สมทบเงินบริจาค 25 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) จัดส่งไปยังชุมชนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียน สนามกีฬา หน่วยงานและองค์กร ช่วยต่อลมหายใจและลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn