5,995
VIEWS

Malee ปรับสู่ ‘องค์กรยุคใหม่’ ชูกลยุทธ์ ‘4R’ สู่การเป็นผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับโลก

Aug 07, 2017 S.Ammarit

มาลี ที่เราคุ้นเคยกันดี เป็นแบรนด์น้ำผลไม้ที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่ ค.ศ. 1964 ซึ่งตอนนี้ มาลี ได้ทำการปรับกลยุทธ์ ปรับองค์กร และทิศทางการดำเนินธุรกิจใหม่ทั้งหมด เพื่อให้รับกับเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแบรนด์มาลี จากการเป็น ‘ผู้ผลิตน้ำผลไม้’ สู่การเป็น ‘ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับโลก’

เรามาดูกันว่าการวางกลยุทธ์ของ มาลี จะมีความน่าสนใจอย่างไร ซึ่งจากการที่ได้ผู้บริหารยุคใหม่ ไฟแรง คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้ามาบริหารงานนั้น ทำให้แบรนด์และตัวองค์กรเองมีความทันสมัยมากขึ้น พร้องทั้งยังให้ความสำคัญกับภายในองค์กรเพื่อให้ทุกคนเติบโตไปพร้อมๆ กัน เพื่อส่งต่อความสุขจากภายในสู่ผู้บริโภคทุกคน

รุ่งฉัตร บุญรัตน์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว่า “การปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจของมาลีที่จากเดิมที่เราเป็น ‘ผู้ผลิตน้ำผลไม้’ สู่การเป็น ‘ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับโลก’ เราจะทำให้ได้ภายในพ.ศ. 2564 ซึ่งนับเป็นความท้าทายของบริษัทฯ ในรอบเกือบ 40 ปีที่ได้ดำเนินธุรกิจมา โดยสิ่งที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้ คือกลยุทธ์ 4R : Rebrand, Reorganize, Renovate, Reconnect ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัททั้งในและต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศได้ตรงจุด”

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มาลีได้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายทั้งในแบรนด์มาลีและการรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing หรือ CMG) ไปยังตลาดต่างๆ ทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ อาทิ ภูมิภาค CLMV จีน ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราการเติบโตถึง 30-40% โดยนับว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของมาลี กรุ๊ป ซึ่งภารกิจต่อจากนี้ของมาลีกรุ๊ป คือการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ สู่เป้าหมายการเป็นผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับโลก ผ่านกลยุทธ์ ‘4R’ ที่มุ่งเน้นการสร้างความพร้อมในการดำเนินธุรกิจจากภายในองค์กรสู่ภายนอกองค์กร

กลยุทธ์ 4R สู่การเป็นผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับโลก

1. Rebrand

มาลี เป็นที่รู้จักในตลาดเมืองไทยมาเกือบ 40 ปี ในชื่อของ “มาลีสามพราน” ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น “มาลี กรุ๊ป” ในพ.ศ. 2559 การปรับภาพลักษณ์ของบริษัทในครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยน Brand Identity ใหม่ ที่ได้รับการออกแบบให้ดูทันสมัย สื่อถึงความเป็นสากล และสะท้อนความเป็นตัวตนของมาลี ในการเป็นผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Growing Well Together” ที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ที่ประกอบด้วย ผู้บริโภค พนักงาน เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจที่มาลี กรุ๊ป ยึดมั่นและให้ความสำคัญมาตลอด 40 ปี

นอกจากการปรับ Brand Identity ใหม่ของมาลีกรุ๊ปแล้ว ในส่วนของผลิตภัณฑ์แบรนด์มาลี ก็ได้มีการปรับ Product Portfolio ใหม่ ครอบคลุมตั้งแต่การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทที่มุ่งเน้นไปยังผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

2. Reorganize

 สร้างความพร้อมให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยปรับโครงสร้างองค์กรทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทัพทีมผู้บริหารใหม่ รวมถึงการคัดสรรและผลักดันบุคลากรเดิมของมาลี สู่ตำแหน่งที่เหมาะสมกับความสามารถ เพื่อให้เกิดการผสมผสานของทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งการปรับโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร ที่ประกอบด้วย

1) เพิ่มศักยภาพและทักษะการทำงานให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น

2) จัดตั้งหน่วยงานใหม่ เช่น Business Development และInternational Business เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก และ

3) การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ด้วยการสร้างความสามัคคีให้พนักงานทุกคนร่วมมือและเชื่อใจกัน รวมถึงมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

3. Renovate

จัดสรรงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงาน เครื่องจักร และกระบวนการทำงาน ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่นำสมัย เครื่องมือในการวิจัยและพัฒนา ระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า และระบบ Back Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

1) การวาง Master Plan โรงงานใหม่ทั้งหมดให้ทันสมัยขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

2) ลงทุนเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มกำลังการผลิตจาก 300 ล้านลิตรเป็น 330 ล้านลิตรต่อปี รองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3) ระบบ Back Office ด้วยการพัฒนาระบบ IT ระบบ CRM รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูล (Data Mining) มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน และ

4) ปรับปรุงออฟฟิศใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความสุขกับการทำงาน ผ่านแนวคิดในการออกแบบ “ให้ออฟฟิศเป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2” อาทิการแบ่งโซนระหว่างทำงานและผ่อนคลาย รวมทั้งการนำระบบปรับอากาศที่มีการถ่ายเทอากาศออกไปสู่ข้างนอก เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของพนักงาน

4. Reconnect

มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการเสริมแกร่งและพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทพาร์ตเนอร์ชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาสินค้าใหม่ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต การพัฒนาช่องทางขายและการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ Monde Nissin Corporation ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศฟิลิปปินส์,  Mega Lifesciences ผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น

แผนความร่วมมือในรูปแบบใหม่ของมาลีกรุ๊ปในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการตอบสนองต่อสภาพตลาดและความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

“เราคาดหวังว่ากลยุทธ์ 4R ที่กล่าวมาข้างต้น จะผลักดันให้มาลี กรุ๊ป ได้รับการยอมรับในฐานะ ‘ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับโลก’ ภายในพ.ศ. 2564 และจะช่วยให้สินค้าแบรนด์ ‘มาลี’ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผู้บริโภคมองหาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป” 

การปรับตัวครั้งใหม่ของมาลีอาจเรียกได้ว่าเป็นการ Transform สู่การเป็น New Generation of Malee เลยก็ได้ จากการปรับกลยุทธ์ การปรับองค์กร การปรับ Mind Set และการให้ความสำคัญกับคนในองค์กร รวมถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของมาลี ที่ตั้งเป้าไว้ชัดเจน ซึ่งนั่นจะทำให้มาลีสามารถเดินไปถึงฝั่งได้ถูกทางและเร็วมากขึ้น

และอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นคือ การปรับองค์กรจากเดิมสู่องค์กรยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับคนในองค์กรเป็นอันดับแรก เพราะมาลีเชื่อว่าการ Growing Well Together จะสร้างความยั่งยืนได้ในระยะยาว ซึ่งนี่เป็นอีกตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เราเห็นว่า การปรับองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรระหว่างคน 2 Generation ทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า สามารถทำได้ แต่ความยากคือการจะทำให้ Generation Gap นั้นจูนกันติดจะต้องใช้ความเข้าใจและร่วมมือกัน สุดท้ายแล้ว เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยน แต่ถ้าองค์กรยังคงยึดอยู่กับสิ่งเดิมๆ แล้วความยั่งยืนจะเกิดได้อย่างไร?

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.