Twitter เปิดให้ผู้ใช้งานลงทะเบียนเพื่อเป็นกลุ่มผู้ใช้แรกที่ได้ลองลูกเล่นใหม่บน Twitter

Mar 11, 2019 -None-

คุณจะสนใจไหม ถ้าเกิด Twitter ให้คุณได้เป็นผู้ใช้งานกลุ่มแรกๆที่ได้ทดสอบฟีเจอร์ใหม่ๆก่อนที่มันจะถูกปล่อยออกมาให้คนทั้งโลกได้ใช้กัน

ใช่ มันคือเรื่องจริง เพราะ Twitter ได้ประกาศว่าแพลตฟอร์มเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ใช้งานกลุ่มทดสอบฟีเจอร์ใหม่ๆในขั้นตอนของการพัฒนาก่อนจะใช้จริง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้คุณภาพของแพลตฟอร์มที่ต้องการเป็นพื้นที่ของการสร้างการพูดคุยบนเรื่องที่ทุกคนสนใจนั้น ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Twitter กำลังให้ความสนใจในการพัฒนาฟีเจอร์บนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการสนทนาระหว่างผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาลักษณะการ Reply ที่ปรับปรุงใหม่ ฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า conversation prompt และการปรับปรุงการ Tweet สถานะของผู้ใช้งานเป็นต้น

ตัวอย่างด้านบนก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการใส่สีสันแก่ Reply ของผู้ใช้งาน หรือการออกฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Highlight Reply ที่ช่วยแจ้งเตือนว่านี่คือการตอบกลับของผู้ใช้งานที่คุณรู้จัก

Twitter พยายามมองหาวิธีการใหม่ๆที่ผู้ใช้งานจะมีปฎิสัมพันธ์กันบนแพลตฟอร์มผ่านการทวีต ดังนั้น กลุ่มผู้ใช้งานที่จะรับอาสาทดสอบนี้จึงสำคัญมากเพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถเข้าใจลักษณะของการสนทนาหรือการมีปฏิสัมพันธ์กันในบริบทจริงของผู้ใช้งาน ก่อนที่จะมันจะถูกพัฒนาออกมาเพื่อใช้งานจริงในระดับสาธารณะ

งั้นคุณจะสมัครเป็นกลุ่มคนกลุ่มนี้ได้อย่างไร? ถ้าคุณสนใจ คุณสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนผ่านลิ้งค์นี้ได้ https://survey.twitterfeedback.com/survey/selfserve/53b/190114#?

 ซึ่งมันจะถามคำถามเบื้องต้นเช่น ภาษาที่คุณใช้ในการทวีตคืออะไร คุณเป็นผู้ใช้งานที่อาศัยอยู่ที่ใด ตลอดจนคุณเป็นผู้ใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการใด จากนั้น Twitter ก็จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมทดสอบจากความจำเป็นและดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ที่พวกเขากำลังพิจารณาอยู่นั่นเอง

ต้องยอมรับว่า ภายใต้แรงกดดันจากทั้งผู้ใช้งานและคู่แข่ง Twitter ยังคงมีความลังเลในการพัฒนาและปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆ และใช้เวลาในการทดสอบและพัฒนาที่ถือว่านานพอสมควรกว่าจะออกฟีเจอร์ใหม่ๆในแต่ละครั้ง นั่นอาจนำไปสู่คำถามถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มในการปรับปรุงได้อนาคต

แต่การที่ Twitter ออกมาเชิญชวนให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการพัฒนาครั้งนี้ ก็นับว่าสร้างความน่าสนใจไม่น้อย และเราก็คงต้องรอดูกันต่อไป

 

Source

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.