GC และGE ร่วมลงนามต่อสัญญา ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยของ GE

Mar 07, 2019 -None-

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ร่วมลงนามต่อสัญญาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยกับ บริษัทจีอี (GE) เป็นระยะเวลา 10 ปี สัญญาจะครอบคลุมการให้บริการ การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ รุ่นGE Frame 6B และรุ่นGE Frame 5  ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ โรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 1 ของ GC ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดย GC เป็นลูกค้ารายแรกในประเทศไทยที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ (GE’s Predix* Asset Performance Management)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านพลังงานที่ทันสมัย (Total Plant and Digital Solutions) ของ GEมาปรับใช้ ทั้งนี้ พิธีลงนามสัญญามี ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น GC และ Mr. Darren Garwood, Region General Manager-Asia Pacific, GE Power ร่วมลงนาม โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง กล่าวว่า GCในฐานะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย และเป็นแกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท.GC มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีระดับแนวหน้า พร้อมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างให้เกิดเคมีภัณฑ์ที่เข้าถึงทุกความสุข (Chemistry for Better Living) ให้กับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรต่างๆ GC มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานกับ GEและมองเห็นประโยชน์ในเทคโนโลยีและการให้บริการของ GE จึงได้ต่อสัญญาการให้บริการเพิ่มเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานรวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ

ที่ผ่านมาบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซของ GE เป็นจำนวนทั้งสิ้น 29 เครื่อง โดยGE ได้ร่วมงานกับ กลุ่ม ปตท. ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มาตั้งแต่ปี2532 โดยสัญญาMulti-Year Agreement(MYA)กับ GC ฉบับแรกเริ่มตั้งแต่ปี 2552 และเมื่อขยายเวลาไปอีก 10 ปี MYA นี้จะสิ้นสุด ณ ปี 2575

นอกจากนี้ เทคโนโลยี GE’s Predix* Asset Performance Managementของ GE จะช่วยให้ GC สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการและยังทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซมีประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการขยายเวลาการตรวจสอบระบบจากเดิมที่ดำเนินการทุก 3 ปี ปรับเป็นการดำเนินการทุก 4 ปี อีกทั้งยังเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงไฟฟ้าของ GC ที่จังหวัดระยอง นอกจากนี้ การติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง ช่วยให้สามารถเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเชิงลึก

ด้าน  ราเมส ซิงการาม ประธานบริษัท GE Power ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้ ความเชื่อถือได้และประสิทธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า แพลตฟอร์ม Total Plant and Digital Solutionsของ GE มอบระบบดิจิทัลและการให้บริการด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้ GC เพิ่มความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าของตน และเป้าหมายสูงสุดคือการสามารถสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยที่ต้องการลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันยาวนานพร้อมทั้งความร่วมมือที่ดีระหว่าง GE และGC ทำให้ GC ขยายระยะเวลาสัญญา MYA กับ GE ต่อไปอีก 10 ปี”

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.