เอ็มเทค สวทช.มอบน้ำมัน บี10ให้กับกรมอู่ทหารเรือนำร่องใช้ในยานพาหนะ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

Mar 01, 2019 -None-

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มอบน้ำมัน บี10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) โดยการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้โครงการ “สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” ให้กับกรมอู่ทหารเรือ เพื่อนำร่องใช้น้ำมัน บี10 ในยานพาหนะของข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัด กรมพัฒนาการช่างและอู่ทหารเรือธนบุรี โดยจะติดตามการใช้งานยานพาหนะร่วมกับเอ็มเทค เพื่อทำการประเมินการใช้ B10 จากไบโอดีเซลที่ได้รับการเพิ่มคุณภาพแล้ว ในภาคสนาม และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลักดันการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล ในอนาคต
 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการทุกท่านที่มาเข้าร่วมสัมมนาในจะได้รับทราบถึงการสนับสนุนด้านบุคลากรและทุนวิจัยให้แก่ ผู้ประกอบการที่กำลังมองหาโอกาส และความท้าทายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับสังคมสูงวัยต่อไป
 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.