3,837
VIEWS

System Thinking การปรับเปลี่ยน ครั้งสำคัญของ Mediacom

Feb 21, 2017 S.Worapol

สำหรับ Mediacom มีการปรับเปลี่ยน Positioning ทั่วโลกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย สุภรณ์ อรุณภาคมงคล Managing Director MediaCom ขยายความในเรื่องนี้ต่อว่า เทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนมาทางดิจิตอลทำให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน

“เพราะเราเชื่อว่า ทุกอย่างสามารถเชื่อมโยงกันได้หมด ไม่ว่าจะเป็นสื่อแต่ละสื่อ ข้อความที่เราส่งถึง Consumer เราส่งไปเพื่ออะไร เพื่อให้เขาซื้อของ ให้เขาเข้าใจ ว่าเราขายอะไร และมีผลอย่างไร มีการพูดถึงอย่างไร ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกัน เราไม่สามารถมองสื่อแยกเป็นชิ้นได้ เพราะฉะนั้นเรามองทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเป็นองค์รวม นั่นจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยน Positioning ของมีเดียคอมทั่วโลก เป็น The Content and Connection Agency Content”

สำหรับการตีความจุดยืนใหม่ที่ต้องการจะเป็นนั้น สุภรณ์  อธิบายต่อไปว่า Content ให้ความหมายถึงข้อความ เนื้อหา หรือสิ่งที่ต้องการจะสื่อถึง Consumer ข้อความโฆษณาที่จะบอกว่า เราต้องการอะไร ขายอะไร และมีดีอย่างไร ส่วน Connection คือ Touch Point คือสื่อที่ต้องการ Connect ไปถึงผู้บริโภค

เพราะฉะนั้นหน้าที่ของ Mediacom ในการที่จะเป็น Content & Connection Agency ต้องเริ่มจากการค้นหาสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้า และทำให้สื่อที่จะพูดไปถึง Consumer ทำให้เขาเข้าใจและซื้อสินค้าในที่สุด จุดนี้คือ Positioning ใหม่ ที่ Mediacom ต้องการจะเป็น

เมื่อมีการปรับเปลี่ยน Positioning ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานใหม่ เพื่อให้ทุกขั้นตอนของการคิดงานนำไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ตรงกัน

สำหรับแนวทางการทำงานของ Mediacom จะมองทุกอย่างเป็นองค์รวม ด้วยการสร้าง Synergy ในการทำงานเป็นทีมเวิร์ค โดยมีแพลนเนอร์เป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่ในการ Intergrade ทุกอย่างเข้าด้วยกัน

“เวลาเราทำงาน เราจะมององค์รวมของทุกสื่อ ทุกองค์ประกอบที่มีส่วนใน Communication ซึ่งทุกอย่างต้องมาด้วยกัน และต้องฝึกพนักงานให้มีการคิดแบบ System Thinking มองว่าอะไรมีผลกับอะไรบ้าง โดยที่ไม่ได้มองเป็นชิ้นๆ เราก็เลยคิดแพลตฟอร์มการทำงานใหม่ที่ชื่อว่า 20/20 Connections Diagram ที่จะเป็นตัวไกด์ให้แพลนเนอร์แต่ละคนมีสเตปในการคิดที่เป็น System มี Flow ในการทำงานที่เป็นระบบ”

สุภรณ์  อธิบายในส่วนของ 20/20 Connections Diagram ต่อไปอีกว่า ตรงนี้จะมี 3 ขั้นตอน คือ Understanding การทำความเข้าใจสินค้า ที่จะทำคอนซูเมอร์เป็นใคร ช่วยลูกค้าในคิดวิเคราะห์ค้นหาความต้องการ แล้วพยายามดู Journey ของสินค้า ดูคู่แข่ง พอเข้าใจเสร็จก็มาเริ่มหา Solution ทำไอเดีย และมาสู่ขั้นตอนที่สามคือการทำ Execution ซึ่งวิธีการนี้สามารถบ่งบอกได้ถึงข้อดีข้อเสียของการคิดทำให้เป็นผลดีกับองค์กร

“ใน MEDIA COM เราจะไม่ได้ตั้งแผนก Strategy แยกออกไป แต่แพลนเนอร์จะมีทำหน้าที่วาง Strategy ด้วยตัวเอง แล้วทำงานร่วมกันเทรดดิ้งทั้งภายในและทำงานร่วมกับเทรดดิ้งของ GroupM หรืออย่างคอนเทนต์ก็มีการตั้งยูนิคขึ้นมาทำงานและประสานงานร่วมกับกรุ๊ปเอ็ม

เรามีในหลายๆ ยูนิคที่เรามีก็จะทำงานงานร่วมกับกรุ๊ป แต่ในตอนนี้ที่เรา Move คือเรากำลังทำงานแบบ Hybrid Planning เรามองว่าท้ายที่สุด แล้วแพลนเนอร์สามารถทำได้ทั้งลูกค้าออนไลน์ และออฟไลน์”  

สุดท้ายแล้วการจะไปถึงที่จุด Content & Content Agency ได้นั้นเรื่องของ คน ก็ยังเป็นตัวเเม่บทสำคัญที่ทุกบริษัทพูดถึง คุณ Suporn ย้ำต่อไปอีกว่า งานเราเป็นบริการทำงานด้วยคน เพราะฉะนั้นทุกอย่าง เริ่มจากคนที่เราทำงานด้วย เราพยายามจะทำมีเดียคอมให้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการทำงาน ทั้งกับลูกค้า สตาฟฟ์ หรือคู่ค้า ส่งผลให้งานออกมาดี ผลก็มีประสิทธิภาพ

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn