JWD โชว์รายได้ปี 61ทุบสถิติ 3,208 ลบ.พุ่งขึ้น 32.4% รุกถือหุ้น"TRANSIMAX’ ลอจิสติกส์รายใหญ่ในเวียดนา

Feb 25, 2019 -None-

บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ JWD ทุบสถิติทำรายได้ปี 2561 อยู่ที่ 3,208 ล้านบาท เติบโตก้าวกระโดดกว่า 32% กำไรสุทธิ 252.1 ล้านบาท เติบโตกว่า 23% หลังนำเงินจากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ มาใช้ขยายการลงทุนได้ตามแผนงานและสามารถสร้างรายได้และผลกำไรที่ดี ส่งผลบอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท พร้อมไฟเขียวเข้าลงทุนถือหุ้น 23.66% ในบริษัท TRANSIMEX CORPORATION ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรรายใหญ่อันดับ 3 ในเวียดนาม ด้านผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปี 2562 เติบโต 15-20%

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทุกซัพพลายเชนระดับอาเซียน เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2561 สามารถสร้างรายได้ทุบสถิติและดีกว่าเป้าหมายเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 10% หลังบริษัทนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์ AIMIRT มาใช้ขยายการลงทุนใหม่ได้ตามแผนงาน เช่น การเข้าลงทุนถือหุ้น 60% ใน CSLF บริษัทผู้ประกอบธุรกิจให้บริการอาหาร (Food Service) ในประเทศไต้หวัน ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา ประกอบกับธุรกิจหลักส่วนใหญ่สามารถขยายตัวได้ดี ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา มีรายได้จากการให้เช่าและ บริการ 3,208 ล้านบาท เติบโต 32.4% จากปีก่อนที่ทำได้ 2,423.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 252.1 ล้านบาท เติบโต 23.3% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ (ก่อนบันทึกกำไรพิเศษจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์) ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 204.5 ล้านบาท

โดยธุรกิจที่มีอัตราเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา ได้แก่ (1) ธุรกิจห้องเย็น มีรายได้ 604 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 34.4% ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนับจากเกิดปัญหาใบเหลือง IUU Fishing เมื่อปี 2560 (2) ธุรกิจขนส่งสินค้า มีรายได้ 497.1 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 31% เนื่องจากได้รับงานยกขนตู้รถไฟ ขนส่งยานยนต์และสินค้าอันตรายเพิ่มขึ้น (3) ธุรกิจบริหารจัดการสินค้าอันตราย มีรายได้ 497.3 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 7.5% (4) ธุรกิจคลังสินค้าทั่วไปมีรายได้ฟื้นตัวอย่างชัดเจนในช่วงปลายปีที่ผ่านมา จากบริการคลัง LCL และลูกค้าหลายรายกลับเข้ามาเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น (5) ธุรกิจบริการอาหาร ที่มีการรับรู้รายได้หลังจากเข้าลงทุนใน CSLF ในปีที่ผ่านมา รวม 399.8 ล้านบาท

“แม้ว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายการเช่ากลับห้องเย็นและคลังจัดเก็บเอกสารที่จำหน่ายให้แก่กองทรัสต์ AIMIRT แต่เรายังสามารถทำผลการดำเนินงานเติบโตได้ดี ซึ่งสะท้อนว่าเราสามารถนำเงินมาใช้ขยายการลงทุนเพื่อสร้างรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการเข้าลงทุนใน CSLF ที่เราเข้าไปปรับปรุงฐานะการเงินและเพิ่มขีดความสามารถทำกำไรที่ดีขึ้น และในอนาคตยังช่วยส่งเสริมต่อการดำเนินธุรกิจห้องเย็นของเราในอาเซียนอีกด้วย” ดร.เอกพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2561 อัตราหุ้นละ 0.21 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 214.2 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตรา 78.9% ของกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2562 นี้ และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JWD กล่าวว่า บริษัทฯ วางแผนรุกขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าขยายธุรกิจในอาเซียนครบ 9 ประเทศภายในปี 2563 จากปัจจุบันที่ลงทุนแล้วใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา เมียนมาร์ สปป.ลาว อินโดนีเซีย (ไม่รวมไต้หวัน) ส่วนประเทศ สิงคโปร์และมาเลเซียจะดำเนินการผ่านเน็ตเวิร์คของ CJ Logistics ซึ่งเป็น partner JWD จากประเทศเกาหลี โดยล่าสุดที่ประชุมบอร์ดบริษัทฯ ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนถือหุ้น 23.66% ในบริษัท TRAN SIMEX CORPORATION ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยเตรียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยในเวียดนามเพื่อเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว ซึ่งจะใช้เงินลงทุนประมาณ 527 ล้านบาท (ประมาณ 390,000 ล้านดองเวียดนาม)

TRANSIMEX CORPORATION เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2526 ถือเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายใหญ่อันดับ 3 ในเวียดนาม โดยมีรายได้ปีที่ผ่านมาประมาณ 3,000 ล้านบาท มีฐานธุรกิจหลักอยู่ในเมืองโฮจิมินห์และฮานอย มีพื้นที่ให้บริการคลังสินค้ากว่า 1.2 หมื่นตารางเมตร พื้นที่ลานจัดเก็บสินค้ากว่า 1 แสนตารางเมตร โดยมีบริการที่หลากหลาย อาทิ Freight Forwarder หรือการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือและทางอากาศ, การรับจัดการพิธีการทางศุลกากร (Customs Clearance), บริการขนส่งสินค้า, ห้องเย็น, ท่าเรือ ฯลฯ การลงทุนในบริษัทฯ TRANSIMEX CORPORATION ถือเป็นก้าวที่สำคัญและเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ของ JWD เนื่องจากเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่มีศักยภาพสูง มี network ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยสร้างฐานธุรกิจที่เข้มแข็งในประเทศเวียดนาม

ขณะที่ปี 2562 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 15-20% โดยมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจในปีนี้มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเตรียมรับส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการเข้าถือหุ้นใน TRANSIMEX CORPORATION ตั้งแต่ปีนี้ต้นไป ธุรกิจบริการอาหารมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากบริการเสริมต่างๆ ให้กับลูกค้าร้านสะดวกซื้อและฟาสต์ฟู๊ดในประเทศไต้หวัน ส่วนธุรกิจห้องเย็นเตรียมเปิดให้บริการห้องเย็นใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 8 ที่ติดตั้งระบบโรโบติกส์ในช่วงกลางปีนี้เพื่อรองรับความต้องการเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นและสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และธุรกิจคลังและขนส่งข้ามแดนในอาเซียนมีการขยายตัวต่อเนื่อง 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort