Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos porn videos film porno swinger Xvideos Boa Foda Porno Doido Sexlog Xnxx Voglioporno

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ประกาศเข้าซื้อกิจการของบริษัท “โกลเด้นแลนด์”

Feb 25, 2019 -None-

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” (หรือที่รู้จักในชื่อเดิม ไทคอน)  ผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลต ฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ประกาศมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของบริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โกลเด้นแลนด์” ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย ด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 8.50 บาท โดยมีเงื่อนไขของการได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจัดขึ้นประมาณวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ปัจจัยหลักและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำคำเสนอซื้อ

  • สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ FPT ในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มุ่งสู่การสร้างแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (Integrated Real Estate Platform) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัท
  • เพิ่มขีดความสามารถ และขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว  โดยการเข้าซื้อแพลตฟอร์มธุรกิจที่มีคุณภาพ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชยกรรม
  • กระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการบริหารสินทรัพย์หลากหลายประเภท ในหลายกลุ่มลูกค้ามากขึ้น (Diversification)และเพิ่มรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น
  • ยกระดับผลประกอบการและเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น

การปรับเปลี่ยนทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเติบโตของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย

โสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การดำเนินการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัท ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (Integrated Real Estate Property Developer) โดย การผนวกรวมประสบการณ์ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กร จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพของ FPT ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ที่อยู่อาศัย และเชิงพาณิชยกรรม ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องประเภทอื่น ทำให้เราสามารถให้บริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และ ผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้องค์กรที่ใหญ่ขึ้นยังช่วยดึงดูดบุคคลากรที่มีคุณภาพซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตต่อไป”

ทั้งนี้ หากหลังการทำคำเสนอซื้อสำเร็จ และสามารถรวมโกลเด้นแลนด์เข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท จะทำให้ FPT มีภาพรวมรายได้กว่า 2 หมื่นล้านบาท และมีมูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า 8 หมื่นล้านบาท พร้อมขยายขอบเขตธุรกิจไปสู่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชยกรรม โดยการผสานความร่วมมือและองค์ความรู้ต่างๆ จะเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าที่ดินที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงที่ดินกว่า 4,300 ไร่บนถนนบางนา-ตราด ตลอดจนที่ดินพร้อมพัฒนาขนาดใหญ่อื่นๆ ในพื้นที่เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC นอกจากนี้ FPT ยังสามารถรับรู้รายได้จากการดำเนินงาน และบริหารสินทรัพย์ของโกลเด้นแลนด์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นการสร้างผลตอบแทนแก่บริษัทได้ทันที

โกลเด้นแลนด์เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย  ที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาต่อเนื่องทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชยกรรม ภายใต้การดำเนินงานของทีมผู้บริหารมืออาชีพ โกลเด้นแลนด์มีรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 58 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และได้พัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์บนทำเลยุทธศาสตร์ใจกลางกรุงเทพฯ อาทิ  โครงการสามย่านมิตรทาวน์  โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ และโครงการสาทร สแควร์ ทั้งนี้ โกลเด้นแลนด์ยังถือครองสินทรัพย์ประเภทโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ที่มีคุณภาพสูง อาทิ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์, เดอะ แอสคอท สาทร และ โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ โดยปัจจุบันมีโครงการที่อยู่อาศัย 41 โครงการในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง และมีแผนเปิดโครงการใหม่อีก 25 โครงการรวมมูลค่ากว่า 26,000 ล้านบาทในปี 2562  

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort