“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ประกาศเข้าซื้อกิจการของบริษัท “โกลเด้นแลนด์”

Feb 25, 2019 -None-

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” (หรือที่รู้จักในชื่อเดิม ไทคอน)  ผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลต ฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ประกาศมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของบริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โกลเด้นแลนด์” ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย ด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 8.50 บาท โดยมีเงื่อนไขของการได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจัดขึ้นประมาณวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ปัจจัยหลักและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำคำเสนอซื้อ

  • สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ FPT ในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มุ่งสู่การสร้างแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (Integrated Real Estate Platform) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัท
  • เพิ่มขีดความสามารถ และขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว  โดยการเข้าซื้อแพลตฟอร์มธุรกิจที่มีคุณภาพ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชยกรรม
  • กระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการบริหารสินทรัพย์หลากหลายประเภท ในหลายกลุ่มลูกค้ามากขึ้น (Diversification)และเพิ่มรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น
  • ยกระดับผลประกอบการและเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น

การปรับเปลี่ยนทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเติบโตของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย

โสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การดำเนินการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัท ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (Integrated Real Estate Property Developer) โดย การผนวกรวมประสบการณ์ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กร จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพของ FPT ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ที่อยู่อาศัย และเชิงพาณิชยกรรม ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องประเภทอื่น ทำให้เราสามารถให้บริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และ ผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้องค์กรที่ใหญ่ขึ้นยังช่วยดึงดูดบุคคลากรที่มีคุณภาพซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตต่อไป”

ทั้งนี้ หากหลังการทำคำเสนอซื้อสำเร็จ และสามารถรวมโกลเด้นแลนด์เข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท จะทำให้ FPT มีภาพรวมรายได้กว่า 2 หมื่นล้านบาท และมีมูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า 8 หมื่นล้านบาท พร้อมขยายขอบเขตธุรกิจไปสู่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชยกรรม โดยการผสานความร่วมมือและองค์ความรู้ต่างๆ จะเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าที่ดินที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงที่ดินกว่า 4,300 ไร่บนถนนบางนา-ตราด ตลอดจนที่ดินพร้อมพัฒนาขนาดใหญ่อื่นๆ ในพื้นที่เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC นอกจากนี้ FPT ยังสามารถรับรู้รายได้จากการดำเนินงาน และบริหารสินทรัพย์ของโกลเด้นแลนด์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นการสร้างผลตอบแทนแก่บริษัทได้ทันที

โกลเด้นแลนด์เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย  ที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาต่อเนื่องทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชยกรรม ภายใต้การดำเนินงานของทีมผู้บริหารมืออาชีพ โกลเด้นแลนด์มีรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 58 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และได้พัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์บนทำเลยุทธศาสตร์ใจกลางกรุงเทพฯ อาทิ  โครงการสามย่านมิตรทาวน์  โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ และโครงการสาทร สแควร์ ทั้งนี้ โกลเด้นแลนด์ยังถือครองสินทรัพย์ประเภทโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ที่มีคุณภาพสูง อาทิ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์, เดอะ แอสคอท สาทร และ โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ โดยปัจจุบันมีโครงการที่อยู่อาศัย 41 โครงการในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง และมีแผนเปิดโครงการใหม่อีก 25 โครงการรวมมูลค่ากว่า 26,000 ล้านบาทในปี 2562  

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.