แสดงความยินดี

Feb 20, 2019 -None-

นงนุช บูรณะเศรษฐกุล (คนกลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจอาหาร ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ เลิศรินิญฒ์ สิปปภาค (คนที่ 3 จากขวา) GM/CO-OWNER บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด ในเครือ ฟู้ด ออฟ เอเชีย และ ยุทธเลิศ สิปปภาค (คนที่ 2 จากขวา) ในโอกาสเปิดร้านอาหารอีสานดีไซน์ร่วมสมัย “คาเฟ่ ชิลลี่ อีสานรัสติก” สาขาใหม่ ซอยร่วมฤดี โดยมี ไพศาล อ่าวสถาพร, ศศัย ตังเดชะหิรัญ, อารักษ์ อมรศุภศิริ, อานันท์ทวีป ชยางกูร ณ อยุธยา มาร่วมงาน ที่ร้านอาหาร คาเฟ่ ชิลลี่ อีสานรัสติก ซอยร่วมฤดี 

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.