ซีอีโอ ปตท.สผ. รับอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวินจากฝรั่งเศส

Feb 15, 2019 -None-

พงศธร ทวีสิน (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เข้ารับอิสริยาภรณ์เลฌียงดอเนอร์ (La Légion d’Honneur) ชั้นอัศวิน (Chevalier) จาก มร.ฌัก ลาปูฌ (Jacques Lapouge) (ที่ 3 จากซ้าย) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จากการนำความเชี่ยวชาญของฝรั่งเศสมาใช้ในการสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทย และมีส่วนช่วยสานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และกระชับสายสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส พิธีมอบอิสริยาภรณ์ดังกล่าวจัดขึ้น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย 

 

พลังงาน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.