LINE รุกคืบธุรกิจแอพเรียกรถ ส่ง LINE TAXI สร้างความหลากหลายของบริการ

Aug 01, 2017 S.Worapol

LINE และเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร  ประกาศความร่วมมือในพิธีลงนามเซ็นสัญญาร่วมพัฒนาบริการ LINE TAXI โดยนำความแข็งแกร่งของ LINE ด้านจำนวนผู้ใช้งาน และศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี ผนวกกับเครือข่ายคนขับแท็กซี่ถูกกฎหมายกว่า 60,000 ราย ภายใต้เครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร ในการยกระดับประสบการณ์การใช้บริการแท็กซี่ที่สะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ใช้งานชาวไทย ด้วยการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ง่ายดายยิ่งขึ้นผ่าน LINE โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือให้ทุกคนสามารถใช้บริการ LINE TAXI ผ่านเครือข่ายคนขับแท็กซี่ของสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร จึงรับประกันได้ว่าผู้ใช้งานจะสามารถรับบริการแท็กซี่ได้แม้ในช่วงเวลาฝนตกหรือชั่วโมงเร่งด่วน โดยไม่ต้องเสียเวลารอนาน นอกจากนี้แล้วอีกหนึ่งวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การยกระดับมาตรฐานและความเป็นอยู่ของคนขับแท็กซี่ในประเทศไทย ด้วยจำนวนลูกค้าเรียกใช้บริการ และรายได้ที่มากขึ้น รวมถึงความปลอดภัยของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ซึ่ง LINE TAXI ถือเป็นแท็กซี่ไทยภายใต้แนวคิด Taxi 4.0 ที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก และถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย จึงนับเป็นกำลังสำคัญในการนำพาอุตสาหกรรมแท็กซี่ไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) โดยLINE TAXI จะเริ่มให้บริการภายในสิ้นปี 2017
 
อริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย กล่าวว่า “คนขับแท็กซี่ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ  ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่ง LINE และ เครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่  เขตกรุงเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมายที่จะร่วมพัฒนาแท็กซี่ไทยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเรามองว่าเทคโนโลยี  ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยาก แต่กลับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนขับแท็กซี่ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคชาวไทยต้องการชีวิตที่รวดเร็ว สะดวกสบาย และปลอดภัย เราจึงตั้งเป้าในการพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด”

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.