5,649
VIEWS

เกษตรฯ ศรีราชา คว้าแชมป์ Milketing การตลาดต่อยอด นมไทย-เดนมาร์ค From Gen Z to Gen X ปี 3

Feb 12, 2019 S.Worapol

เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายกับ โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด“ Milketing การตลาดต่อยอด “นมไทย-เดนมาร์ค” From Gen Z to Gen X ”ที่ได้เริ่มต้นไปเมื่อเดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมา ซึ่งทางโครงการได้รับผลงานสร้างสรรค์จากน้องๆ ทั่วประเทศ รวมถึงการนำตัวเแทนน้องๆ ทั้ง 18 ทีมตัวเเทนจากทุกภูมิภาคของประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรม Visit  และ Workshop เพื่อศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค รวมถึงนำเสนอแผนงานในรอบภูมิภาค เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2562

สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่เราได้ตัวแทนของแต่ละภาค ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมการแข่งขันและการนำเสนอผลงานของน้องๆ ได้รับความสนใจจากผู้มางานเทศกาลโคนมแห่งชาติอย่างคับคั่ง

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. กล่าวว่า “นอกเหนือจากความตั้งใจของเราในการจัดประกวดเพื่อสร้างพื้นที่การแข่งขันให้กับน้องๆ แล้ว เรายังต้องการที่จะส่งต่อเรื่องราวดีดี ภายในฟาร์มโคนมไทย- เดนมาร์คแห่งนี้ ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก

สำหรับน้องๆ ทั้ง 6 ทีมที่สามารถฝ่าฝันจนเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ถือว่าเป็นทีมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงานจนชนะใจคณะกรรมการไปได้ ซึ่งในรอบชิงนี้ก็จะเป็นการวัดว่าน้องๆ ได้นำเอาสิ่งที่กรรมการคอมเมนต์ในรอบที่ผ่านมาไปปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นในทิศทางไหน ซึ่งแต่ละทีมก็สามารถทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถออกแบบกิจกรรมที่เชื่อมกลุ่มเป้าหมายระหว่าง Gen Z และ Gen X  ได้เป็นอย่างดี

หลายๆ แนวคิดเป็นสิ่งใหม่ที่เป็นเรื่องใหม่สำหรับ อสค ผลงานของน้องๆ นับว่าเป็นตัวจุดประกายทำให้เราต้องหยิบยกไอเดียมาพัฒนาต่อยอดในพื้นที่จริง”

สำหรับโจทย์การแข่งขันในปีนี้ทางโครงการได้มุ่งเน้นไปที่การแสดงไอเดียแลออกแบบแผนการตลาดสำหรับกลุ่มเป้าหมาย Gen Z ให้หันมาบริโภคนมไทย-เดนมาร์ค ให้มากขึ้นและทำให้ผลิตภัณฑ์นม เป็นมากกว่าเครื่องดื่มหรือ อาหารที่บริโภคกันในช่วงเช้าหรือก่อนนอน และเชิญชวนให้ผู้ปกครองที่อยู่ใน Gen X ให้มาซื้อและบริโภคนมไทย-เดนมาร์ค ให้เป็นนมสำหรับครอบครัว และเกิดการบริโภค เพื่อเป้าหมาย “ นมแห่งชาติ” ของคนไทย

ซึ่งทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศและคว้า ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท ไปได้คือทีมจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ทีม MORE KASET โดยมีสมาชิกในทีมคือ นางสาวกชพรรณ สังขานวม นางสาวกัลยรัตน์ เชาวน์สินธุ์ นางสาวธียารัก จุฑามณี และนางสาววรรณศิชล เอื้อสุขชัยกูล อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พัทธนันท์ ปลอดภัย

น้อง กชพรรณ สังขานวม บอกว่า “การประกวดแผนการตลาดครั้งนี้ช่วยให้พวกเราพัฒนาแนวคิด และ ปรับปรุงไอเดียให้อยู่ในกรอบความเป็นจริง โดยมีคณะกรรมการที่ตัดสินคอยแนะนำ ความคิดที่พวกเราอาจจะคิดผิดหรือไม่สามารถเป็นไปได้จริง ทำให้พวกเราได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองที่สามารถพัฒนาความรู้ที่มี ไปปรับใช้ในการเรียนหรือการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต”

ส่วนน้อง กัลยรัตน์ เชาวน์สินธุ์ ก็เล่าถึงเทคนิคในการชนะใจกรรมการว่า สิ่งที่ทำให้ชนะนั้นมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่คอยสนับสนุนแนะนำแนวทางการวางกลยุทธ์การตลาด ทำให้เกิดการความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ที่สามารถตอบโจทย์หลัก ที่ได้รับมาเป็นการสื่อสารที่มีเอกลักษณ์อย่างเด่นชัด นั่นคงเป็นจุดที่ทำให้ทีมเราชนะได้ในการแข่งขันครั้งนี้”

เรื่องการแบ่งงานภายในทีม ธียารัก จุฑามณี บอกว่า “แต่ละคนก็จะมีความถนัดในแต่ละด้านแตกต่างกันไปค่ะ ซึ่งความแตกต่างนั้นทำให้เรามารวมตัวกันได้ลงตัว เราจะเลือกแบ่งงานตามความถนัดของแต่ละคน เพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขในการทำงาน นั่นจึงทำให้งานออกมาดี”

ในขณะที่น้อง วรรณศิชล เอื้อสุขชัยกูล เป็นตัวเเทนเพื่อนๆ พูดถึงสิ่งที่จะนำไปใช้ในอนาคตจากการเข้าร่วมโครงการ “สิ่งที่จะนำไปต่อยอดในอนาคตคงจะไม่พ้นคำแนะนำดีๆ จากคณะกรรมการทุกท่าน ประสบการณ์จากร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ต่างมหาลัย ประสบการณ์จากการทำงานร่วมกันเป็นทีมในครั้งนี้ก็ยังสามารถไปต่อยอดได้อีกด้วยค่ะ

ส่วนน้องๆ ที่เหลือก็เก่งไม่แพ้กัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ตกเป็นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทีม Milky Way โดยมีสมาชิกในทีมคือ นางสาวนุชนภา เบญจสมัย นางสาวพนิตนาถ หมวกสกุล นางสาวนัทมน รักเจริญ และนายพีรยช กาญจนปทุม อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว และ อาจารย์ศรายุธ ทองหมัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีม 299/371 (สองเก้าเก้า ทับ สามเจ็ดหนึ่ง) มีสมาชิกในทีมคือ นางสาวอิศริยา จันทร์ธิมา นางสาวณัฏฐณัฏฐ์ เงาประทีป นางสาวปาณิศา ฤทธิวงศ์ และนางสาวปิยะพร ดวงแสงจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อินทกะ พิริยะกุล

ส่วนรางวัลชมเชย 3 รางวัลได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทีม Next Gen Denmark Grow to gether ประกอบไปด้วย นางสาวศดานันท์ มีสวัสดิ์ นายรัชชานนท์ อำนวยเลขา นายศิริรัฐ อุทกะเสน และนายนรากร บุญประภาร อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีม More อุ๋ง ประกอบไปด้วย นายธนบดี คำแพงเมือง นางสาวกุลดา วิริยกิจอนันต์ นายทศพร ลักขณากรกุล นายปรมัตถ์ เงี้ยบงามศรี อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อานนท์ คำวรณ์ และ สุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม Kid I'm a cow นางสาวปอวัลย์ อินทรสมใจ นายกรวีร์ เปลี่ยนศรี นายณภัทรชัย รีทาศรี นายวัชรพงษ์ พรมมี อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.อลิชา ตรีโรจนานนท์

อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญสำคัญกับการประกวดทีมเชียร์ซึ่ง น้องๆ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ก็ได้โชว์ความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคีออกมาได้อย่างสวยงามจนชนะใจกรรมไปในที่สุด ส่วนรางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รองอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

นับเป็นการปิดฉากโครงการลงอย่างสวยงาม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ลำบากใจในการตัดสินเพราะแต่ละทีมก็ดึงเอาจุดเด่นออกมานำเสนอได้แตกต่างกันออกไป นั่นแสดงให้เห็นว่าผลงานที่เข้ามาถึงรอบสุดท้ายทุกทีมมีคุณภาพคับแก้วจริงๆ

ทางโครงการต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์ สถาบันการศึกษา น้องๆ นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการกับเรา ทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีนี้จะเป็นปฐมบทของในการประกอบอาชีพนักการตลาดของน้องๆ ในอนาคต แล้วเจอกันในปีหน้านะครับ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.