ถึงเวลา เมืองไทยประกันชีวิต ทรานฟอร์มองค์กร กับวิธีคิดแบบ Outside In

Feb 11, 2019 S.Worapol

ในปีที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของเมืองไทยประกันชีวิตมีหลาย Movement ที่มีความน่าสนใจ และสร้างปรากฏการณ์สำคัญในวงการประกันชีวิต ด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันชีวิตควบการลงทุน รวมถึงบริการใหม่ๆ ที่เข้าถึงลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์

โดยในปี 2561 ผลการดำเนินงานของเมืองไทยประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 94,467 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับใหม่  22,773 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยปีต่อไป  71,694 ล้านบาท

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL อธิบายว่า เช่นเดียวกันกับปีนี้ ที่เมืองไทยประกันชีวิตก็ยังคงมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ลูกค้า โดยยึดแนวทาง Customer @ the Heart ที่ผ่านมาธุรกิจประกันมุ่งแต่จะขายโดยไม่ได้มองสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายนอก แต่มาวันนี้แนวทางนี้คงจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป ถึงเวลาแล้วที่ธุรกิจประกันจะต้องมองตลาดแบบ Outside In เพื่อให้สินค้าและบริการสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด”

โดยแนวทางของ Customer @ the Heart ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ที่มีความครอบคลุมการเติบโตทางธุรกิจ ทั้ง 7 เรื่อง ดังนี้

Segment of One

เมื่อตลาดมีความหลากหลาย การตอบโจทย์ความต้องการในรูปแบบที่มีความเฉพาะตัว และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากยิ่งขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มีความสำคัญ

Health Revolution

การมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน และมุ่งเน้นการปลดล็อคข้อจำกัดในการทำประกันชีวิตและสุขภาพ ที่มอบความคุ้มครองและสร้างความอุ่นใจที่มากขึ้น ทั้งในแง่ของการเพิ่มเติมสวัสดิการที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว หรือการดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงค่าเบี้ยประกันภัยที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในการดูแลเรื่องสุขภาพของลูกค้าแต่ละคน

Multi Distribution Channel

การสร้างความหลากหลายช่องทางจัดจำหน่าย เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นช่องทางตัวแทนที่มุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบทางการเงินที่สามารถออกแบบ  ให้คำปรึกษา และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละราย การขายผ่านช่องทางธนาคาร  โบรกเกอร์ Line Pay และ Shopee

Digital Insurer

การขายแบบประกันออนไลน์ ที่มุ่งขยายช่องทางการเข้าถึงลูกค้าผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น KPlus, ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่   

Regional Company

การให้ความสำคัญกับการขยายตลาดไปสู่ประเทศที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  พร้อมมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าในต่างประเทศ อาทิ บริการ MTL Global Connect ซึ่งลูกค้าที่เจ็บป่วยในต่างประเทศนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลในต่างประเทศทั่วโลกได้ตามสิทธิ์โดยไม่ต้องสำรองจ่าย และบริการ Health at Home บริการสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่มีความต้องการในการรักษาหรือดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้านโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Health at Home ที่มีความน่าเชื่อถือ

Excellence Service

การยกระดับการให้บริการภายใต้โครงการ MTL Smile Service” ที่ครอบคลุมการให้บริการแก่ลูกค้าในทุกด้าน ประกอบด้วย MTL Smile Care, MTL Smile Tech, MTL Smile Touch  และ เมืองไทย Smile Club เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านการบริการที่ครบวงจรและเหนือระดับ  พร้อมก้าวเดินเคียงข้างลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์

Ecosystem Partner

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อดูแลลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสถานพยาบาล พันธมิตรในกลุ่มที่เป็นสตาร์ทอัพด้าน Insure Tech หรือ Health Tech ที่มาจาก  Fuchsia Innovation Centre และ Fuchsia Venture Capital  ซึ่งจะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ มาช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเข้าถึง

สาระ ยังอธิบายอีกว่า อีกหนึ่งภารกิจสำคัญของเมืองไทยประกันชีวิตในปีนี้คือการทรานฟอร์มองค์กร เชิงกลยุทธ์ในทุกระดับทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร ไปจนถึงบุคลากรทุกหน่วยงาน จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด และวิธีการทำงานใหม่ทั้งหมด ให้สามารถทันต่อโอกาสที่เกิดขึ้น ภายใต้กลยุทธ์ที่เป็นระบบและมีชั้นเชิง อีกทั้งองค์กรยังส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานภายในองค์กรรูปแบบใหม่ๆ กล้าที่จะลองผิดลองถูก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้อยู่เสมอ”

แน่นอนว่าหัวใจหลักของเมืองไทยประกันชีวิตก็ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมใหม่ ๆ

อีกหนึ่งองค์กรที่ประกาศปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานไปจนถึงปรับโครงสร้างการทำงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในวันที่ Digital Disruption

MTL

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn