8,934
VIEWS

เปิดโรงงานแห่งอนาคต Circular Factory by GC แบบจำลองแนวคิด Circular Living

Jan 31, 2019 -None-

นับเป็นปีที่ 2 แล้วที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบระดับประเทศครั้งยิ่งใหญ่อย่าง “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 หรือ “Bangkok Design Week 2019” โดยในปีนี้ตอกย้ำแนวคิด Circular Living ด้วยการเปิดพาวิลเลียน Circular Factory by GC โรงงานแห่งอนาคตภายใต้แนวคิด Circular Living ที่ต้องการรณรงค์ให้เกิดการสร้างวงจรชีวิตใหม่ของผลิตภัณฑ์พลาสติกให้สามารถหมุนเวียนอยู่ในระบบการผลิตและการบริโภคให้นานที่สุด รวมถึงการส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

แนวคิดในปีนี้ถูกต่อยอดมาจาก Concept ปีที่แล้วซึ่ง GC นำเสนอเรื่องของ Waste Side Story โดยพยายามจุดประกายความคิดที่ว่าพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย พลาสติกมีประโยชน์แค่มนุษย์ต้องอยู่กับพลาสติกด้วยวิธีที่ถูกต้อง พลาสติกสามารถเป็นอะไรได้อีกหลากหลาย มีความไม่สิ้นสุดอยู่

โดยในพาวิลเลียน Circular Factory by GC จะจำลองวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถหมุนเวียนอยู่ในระบบการผลิตและการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการใช้ซ้ำ ใช้นาน และนำกลับมาใช้ใหม่ตั้งแต่การคัดแยกขยะพลาสติกในแต่ละประเภท การเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลระดับโรงงาน และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่ง Circular Living จะเกิดได้อย่างสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ผลิตเม็ดพลาสติก โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก นักสร้างสรรค์และผู้บริโภค ร่วมมือกันในการผลิตและใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิธีการผลิตและการใช้งานพลาสติก สนับสนุนการใช้ซ้ำ หรือ Reuse และเมื่อใช้แล้วส่งกลับมายังวงจรการผลิตซ้ำ หรือ Recycle  ให้กลายเป็น วัตถุดิบที่พร้อมสำหรับการพัฒนาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ Upcycle  ต่อไป

“ GC ส่งเสริมแนวคิด Circular Living อีกครั้ง โดยครั้งนี้จะเห็นว่าพาวิลเลียนในส่วนที่ออกแบบเป็นเครื่องหมายคูณ และปลายทางเป็นเครื่องหมายบวก ซึ่งเรานำไอเดียของการ Twist ความคิดจากเดิมที่เรามองว่าเรื่องของการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลาสติกอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือเปล่า จึงใช้เป็นเครื่องหมายกากบาท แต่สุดท้ายเราก็แสดงให้เห็นว่ากระบวนการ Upcycle เพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติกที่ดูเหมือนจะไร้ค่าได้จริงเพียงแต่ต้องมีกรรมวิธีที่ถูกต้อง เพื่อที่จะช่วยให้ขยะเหล่านี้กลายไปเป็นสินค้าต่อไป

เราพยายามทำให้ตรงนี้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นโดยที่ไม่เน้นไปที่เรื่องของ CSR จนเกินไป แต่นำเสนอในแง่มุมของการเป็น Social Enterprise ที่สามารถเป็นธุรกิจได้จริง รวมถึงพาร์ทเนอร์ของเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ พาวิลเลียนนี้จึงนำเสนอเรื่องของ Circular Economy ในรูปแบบที่เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เข้าชมเห็นว่าเรื่องของ Circular Economy สามารถทำได้จริงและกลายเป็นธุรกิจได้ ให้เขาตระหนักรู้ว่าแนวคิดนี้ม่ใช่เรื่องที่ห่างไกลตัวอีกต่อไป”

คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC อธิบายถึงคอนเซ็ปต์ของพาวิลเลียนในปีนี้

ในแง่ของการออกพาวิลเลียนแบบโดยใช้แนวคิด Circular Living ถูกดีไซน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเลือกใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากพลาสติกประเภท High Density Polyethylene หรือ HDPE ที่ใช้ในการผลิตขวดแชมพู หรือขวดน้ำมันเครื่องมาฉีดขึ้นรูปเป็นแผ่นพลาสติกสีขาวและสีม่วงจำนวน 5,561 แผ่น แล้วนำมาร้อยด้วยเหล็กเส้นเพื่อทำเป็นแผ่นผนังและหลังคา ทำให้มีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการติดตั้งรวมทั้งยังสามารถจัดเรียงในรูปแบบต่างๆตามต้องการ มีความแข็งแรงทนทาน ที่สำคัญเมื่อทำการรื้อถอนพลาสติกเหล่านี้จะถูกนำไปแปรสภาพสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปโดยไม่กลายเป็นขยะทิ้งไว้

ภายในพาวิลเลียนถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย

โซน 1 7 Circulars ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะพลาสติก โดยใช้ลูกบอลสีต่างๆ และตัวเลขเป็นตัวแยกประเภทพลาสติก เพื่อสร้างการจดจำประเภทของพลาสติกให้ง่ายขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์พลาสติกในปัจจุบันผลิตขึ้นจากเม็ดพลาสติกหลายประเภทและมีการเติมส่วนผสมทางเคมีเพื่อให้ได้พลาสติกที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปตามการใช้งานและกระบวนการผลิต เมื่อจะนำมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลจึงจำเป็นต้องมีการแยกประเภทพลาสติกเพื่อให้ได้เม็ดพลาสติกหรือวัตถุดิบที่เหมาะกับการใช้งานครั้งต่อไป

โซนที่ 2 DIY and Industrial Recycle การจำลองเครื่องจักรสำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและการขึ้นรูปพลาสติกในหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เข้าชมเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งเมื่อมีการคัดแยกชนิดของพลาสติกที่นำมารีไซเคิลแล้วจะนำมาบดเป็นเศษพลาสติกแล้วจึงนำมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติแตกต่างกัน เมล็ดพลาสติกรีไซเคิล สามารถนำมาขึ้นรูปด้วยกระบวนการแตกต่างๆเพื่อให้ได้ทั้งวัตถุดิบ เช่น เส้นใหญ่ผืนผ้า อิฐบล็อกสำหรับการก่อสร้าง แบบโมดูลาร์สำหรับทำพื้นและถนน ตลอดจนกลายเป็นงานสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูง เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ การตกแต่งบ้าน และสินค้าแฟชั่น

โซนที่ 3 Upcycle Showcase จากผลิตภัณฑ์สู่ผลิตภัณฑ์ด้วยการอัพไซเคิล เพื่อเปลี่ยนขยะพลาสติกหรือพลาสติกเหลือใช้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและยังทำให้วงจรชีวิตของพลาสติกยืดยาวออกไป แทนที่จะถูกกำจัดทิ้งด้วยการฝังกลบหรือนำไปเป็นเชื้อเพลิง

ในฐานะของผู้ผลิตนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ GC ตั้งเป้าไว้ว่า พาวิลเลียน Circular Factory by GC จะสามารถส่งต่อความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด Circular Living เพื่อรณรงค์ให้เกิดการสร้างวงจรชีวิตใหม่ให้กับพลาสติกอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การลดปริมาณขยะบนโลก ซึ่งการเริ่มต้นของ Circular Living ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้มากที่สุด ก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และช่วยกันแยกขยะพลาสติกเพื่อนำมารีไซเคิลให้ได้เม็ดพลาสติก หรือวัตถุดิบที่เหมาะกับการใช้งานครั้งต่อไป เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพลาสติกได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.