9,623
VIEWS

เปิดโรงงานแห่งอนาคต Circular Factory by GC แบบจำลองแนวคิด Circular Living

Jan 31, 2019 -None-

นับเป็นปีที่ 2 แล้วที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบระดับประเทศครั้งยิ่งใหญ่อย่าง “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 หรือ “Bangkok Design Week 2019” โดยในปีนี้ตอกย้ำแนวคิด Circular Living ด้วยการเปิดพาวิลเลียน Circular Factory by GC โรงงานแห่งอนาคตภายใต้แนวคิด Circular Living ที่ต้องการรณรงค์ให้เกิดการสร้างวงจรชีวิตใหม่ของผลิตภัณฑ์พลาสติกให้สามารถหมุนเวียนอยู่ในระบบการผลิตและการบริโภคให้นานที่สุด รวมถึงการส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

แนวคิดในปีนี้ถูกต่อยอดมาจาก Concept ปีที่แล้วซึ่ง GC นำเสนอเรื่องของ Waste Side Story โดยพยายามจุดประกายความคิดที่ว่าพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย พลาสติกมีประโยชน์แค่มนุษย์ต้องอยู่กับพลาสติกด้วยวิธีที่ถูกต้อง พลาสติกสามารถเป็นอะไรได้อีกหลากหลาย มีความไม่สิ้นสุดอยู่

โดยในพาวิลเลียน Circular Factory by GC จะจำลองวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถหมุนเวียนอยู่ในระบบการผลิตและการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการใช้ซ้ำ ใช้นาน และนำกลับมาใช้ใหม่ตั้งแต่การคัดแยกขยะพลาสติกในแต่ละประเภท การเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลระดับโรงงาน และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่ง Circular Living จะเกิดได้อย่างสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ผลิตเม็ดพลาสติก โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก นักสร้างสรรค์และผู้บริโภค ร่วมมือกันในการผลิตและใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิธีการผลิตและการใช้งานพลาสติก สนับสนุนการใช้ซ้ำ หรือ Reuse และเมื่อใช้แล้วส่งกลับมายังวงจรการผลิตซ้ำ หรือ Recycle  ให้กลายเป็น วัตถุดิบที่พร้อมสำหรับการพัฒนาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ Upcycle  ต่อไป

“ GC ส่งเสริมแนวคิด Circular Living อีกครั้ง โดยครั้งนี้จะเห็นว่าพาวิลเลียนในส่วนที่ออกแบบเป็นเครื่องหมายคูณ และปลายทางเป็นเครื่องหมายบวก ซึ่งเรานำไอเดียของการ Twist ความคิดจากเดิมที่เรามองว่าเรื่องของการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลาสติกอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือเปล่า จึงใช้เป็นเครื่องหมายกากบาท แต่สุดท้ายเราก็แสดงให้เห็นว่ากระบวนการ Upcycle เพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติกที่ดูเหมือนจะไร้ค่าได้จริงเพียงแต่ต้องมีกรรมวิธีที่ถูกต้อง เพื่อที่จะช่วยให้ขยะเหล่านี้กลายไปเป็นสินค้าต่อไป

เราพยายามทำให้ตรงนี้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นโดยที่ไม่เน้นไปที่เรื่องของ CSR จนเกินไป แต่นำเสนอในแง่มุมของการเป็น Social Enterprise ที่สามารถเป็นธุรกิจได้จริง รวมถึงพาร์ทเนอร์ของเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ พาวิลเลียนนี้จึงนำเสนอเรื่องของ Circular Economy ในรูปแบบที่เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เข้าชมเห็นว่าเรื่องของ Circular Economy สามารถทำได้จริงและกลายเป็นธุรกิจได้ ให้เขาตระหนักรู้ว่าแนวคิดนี้ม่ใช่เรื่องที่ห่างไกลตัวอีกต่อไป”

คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC อธิบายถึงคอนเซ็ปต์ของพาวิลเลียนในปีนี้

ในแง่ของการออกพาวิลเลียนแบบโดยใช้แนวคิด Circular Living ถูกดีไซน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเลือกใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากพลาสติกประเภท High Density Polyethylene หรือ HDPE ที่ใช้ในการผลิตขวดแชมพู หรือขวดน้ำมันเครื่องมาฉีดขึ้นรูปเป็นแผ่นพลาสติกสีขาวและสีม่วงจำนวน 5,561 แผ่น แล้วนำมาร้อยด้วยเหล็กเส้นเพื่อทำเป็นแผ่นผนังและหลังคา ทำให้มีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการติดตั้งรวมทั้งยังสามารถจัดเรียงในรูปแบบต่างๆตามต้องการ มีความแข็งแรงทนทาน ที่สำคัญเมื่อทำการรื้อถอนพลาสติกเหล่านี้จะถูกนำไปแปรสภาพสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปโดยไม่กลายเป็นขยะทิ้งไว้

ภายในพาวิลเลียนถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย

โซน 1 7 Circulars ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะพลาสติก โดยใช้ลูกบอลสีต่างๆ และตัวเลขเป็นตัวแยกประเภทพลาสติก เพื่อสร้างการจดจำประเภทของพลาสติกให้ง่ายขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์พลาสติกในปัจจุบันผลิตขึ้นจากเม็ดพลาสติกหลายประเภทและมีการเติมส่วนผสมทางเคมีเพื่อให้ได้พลาสติกที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปตามการใช้งานและกระบวนการผลิต เมื่อจะนำมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลจึงจำเป็นต้องมีการแยกประเภทพลาสติกเพื่อให้ได้เม็ดพลาสติกหรือวัตถุดิบที่เหมาะกับการใช้งานครั้งต่อไป

โซนที่ 2 DIY and Industrial Recycle การจำลองเครื่องจักรสำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและการขึ้นรูปพลาสติกในหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เข้าชมเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งเมื่อมีการคัดแยกชนิดของพลาสติกที่นำมารีไซเคิลแล้วจะนำมาบดเป็นเศษพลาสติกแล้วจึงนำมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติแตกต่างกัน เมล็ดพลาสติกรีไซเคิล สามารถนำมาขึ้นรูปด้วยกระบวนการแตกต่างๆเพื่อให้ได้ทั้งวัตถุดิบ เช่น เส้นใหญ่ผืนผ้า อิฐบล็อกสำหรับการก่อสร้าง แบบโมดูลาร์สำหรับทำพื้นและถนน ตลอดจนกลายเป็นงานสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูง เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ การตกแต่งบ้าน และสินค้าแฟชั่น

โซนที่ 3 Upcycle Showcase จากผลิตภัณฑ์สู่ผลิตภัณฑ์ด้วยการอัพไซเคิล เพื่อเปลี่ยนขยะพลาสติกหรือพลาสติกเหลือใช้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและยังทำให้วงจรชีวิตของพลาสติกยืดยาวออกไป แทนที่จะถูกกำจัดทิ้งด้วยการฝังกลบหรือนำไปเป็นเชื้อเพลิง

ในฐานะของผู้ผลิตนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ GC ตั้งเป้าไว้ว่า พาวิลเลียน Circular Factory by GC จะสามารถส่งต่อความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด Circular Living เพื่อรณรงค์ให้เกิดการสร้างวงจรชีวิตใหม่ให้กับพลาสติกอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การลดปริมาณขยะบนโลก ซึ่งการเริ่มต้นของ Circular Living ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้มากที่สุด ก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และช่วยกันแยกขยะพลาสติกเพื่อนำมารีไซเคิลให้ได้เม็ดพลาสติก หรือวัตถุดิบที่เหมาะกับการใช้งานครั้งต่อไป เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพลาสติกได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle