4,626
VIEWS

เปิดพอร์ตธุรกิจสุราไทยเบฟ 105,900 ล้านบาท รวงข้าวขึ้น เบอร์ 2 ของโลก ขยายธุรกิจสู่ตลาดสุราพร้อมดื่ม

Jan 29, 2019 S.Worapol

สำหรับอุตสาหกรรมสุราในประเทศปี 2561 ได้รับผลกระทบจากภาวะ เศรษฐกิจชะลอตัวจากปัจจัยกําลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงอัน เป็นผลจากราคาสินค้าพืชผลทางการเกษตรหลักที่ลดลง ปัจจัยเหล่านี้ผนวกกับปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ใน ระดับสูง ส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย

จากสภาพแวดล้อมทางการตลาดดังกล่าว วันนี้เราลองมาดูกลุ่มธุรกิจสุราของไทยเบฟ ผู้เล่นหลักของอุตสาหกรรมสุราของไทยว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างในปีที่ผ่านมา

อย่างที่ BrandAge Online ได้เคยนำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ “สุราขาวรวงข้าว” สุราแรก ของไทยที่ครองใจผู้บริโภคชาวไทยอย่างมั่นคงมีปริมาณขาย อันดับ 1 ของไทย และอันดับ 2 ของโลกจากการสํารวจของ International Wine and Sprit Research (IWSR)

โดยเครื่องดื่มแอลกฮอล์ที่เป็นที่นิยมที่สุดในโลก ปี 2017 คือ “Jinro” โซจูของเกาหลีใต้ ผลิตโดย Hite-Jinro ซึ่งยังคงครองอันดับหนึ่งจากปีที่แล้ว ด้วยยอดขายเชิงปริมาณ 75,910 ล้านลิตร เติบโตต่อเนื่องตลอด 4 ปี และมียอดขายเพิ่มขึ้น 0.8% มากกว่าที่ทำไว้ในปี 2016

ส่วนอันดับ 2 เป็น”รวงข้าว” (Ruang Khao) ที่ขยับลำดับขึ้นมา มียอดขายเชิงปริมาณ 31,750 ล้านลิตร เติบโตกว่า 2% จากปีที่แล้ว ในขณะที่ “Officer’s Choice” ร่วงลงมาอยู่อันดับ 3 มียอดขายเชิงปริมาณ 31,510.1 ล้านลิตร

นอกจากนี้ความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาของไทยเบฟยังคงมุ่งเน้นความหลากหลาย ของกลุ่มผลิตภัณฑ์สุรา โดยวางจําหน่ายสินค้าสุราประเภทพร้อมดื่ม (Ready to Drink) คือ “สตาร์ คูลเลอร์” ไวน์คูลเลอร์พร้อมดื่มและ “คูลอฟ แมกซ์ เซเว่น” ว้อดก้าพร้อมดื่มในรูปแบบกระป๋อง นับเป็นการขยายเข้าสู่ตลาดใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่มองหาเครื่องดื่มประเภท Ready to Drink และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค

ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) อธิบายใน รายงานประจำปีที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ สิงคโปร์ (SGX-ST) ว่า “ไทยเบฟยังคงเดินหน้าเพื่อรักษาความแข็งแกร่ง ของธุรกิจสุราในประเทศ โดยขยายธุรกิจไปสู่ตลาดสุราพร้อมดื่ม (Ready to Drink) ผ่านการออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ “คูลอฟ แมกซ์ เซเว่น” ว้อดก้า พร้อมดื่มและ “สตาร์ คูลเลอร์” ไวน์คูลเลอร์พร้อมดื่มเพื่อเติมเต็มกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สุราในประเทศ รวมถึงเริ่มทํางานร่วมกับแกรนด์รอยัลกรุ๊ป ในการปรับเปลี่ยนฉลากสินค้าให้มีรูปลักษณ์ทันสมัยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ การเป็นตราสินค้าที่มีความพรีเมี่ยม และเปิดตัว “MacArthur’s” สก็อตช์วิสกี้ แบรนด์แรกที่นําเข้านํ้าสุราจากประเทศสกอตแลนด์และบรรจุขวดใน ประเทศเมียนมา”

สำหรับในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ธุรกิจสุรา มีรายได้จากการขาย 105,900 ล้านบาท คิดเป็น 46% ของพอร์ตรายได้จากกลุ่มธุรกิจทั้งหมด ลดลงจากปีที่แล้ว 3.1% ซึ่งนับว่าเป็นธุรกิจหลักที่ทำรายได้สูงสุดให้กับไทบเบฟ ถ้าคิดเป็นปริมาณแล้ว ธุรกิจสุรามีปริมาณการขาย 661 ล้านลิตร โดยมีปริมาณขายรวมแกรนด์ รอยัลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2 และมีปริมาณขายที่ไม่รวมแกรนด์ รอยัลลดลง 11.5%  เนื่องจากกําลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศไทย ยังไม่ดีนัก ประกอบกับในปีที่แล้วเอเย่นต์และร้านค้ามีการซื้อ สินค้าเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนการปรับภาษี ทําให้มีปริมาณขายลดลง เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในส่วนของกําไรสุทธิลดลง 13.2% เป็น 17,720 ล้านบาท

จากนี้เหลือเวลาอีก 2 ปี ก็จะถึงปี 2020 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์หลักของไทยเบฟใน Vision 2020 ที่ต้องการการสร้างการเติบโตและก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ระดับ Reginal ที่ผ่านมาไทยเบฟใช้บทบาทของการเป็น Market Leader สร้างการเติบโตด้วยยุทธศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก การออกสินค้าใหม่อยู่เสมอ หรือแม้แต่การเข้าควบรวมกิจการผนวกความแข็งแกร่งของสององค์กรเพื่อการเติบโตที่เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฐาปน อธิบายต่อว่า "เวลาที่เหลือหลังจากนี้คือความชัดเจนที่จะทำให้ทุกกลุ่มธุรกิจสามารถเติบโตด้วยความสร้างสรรค์ และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ก้าวขึ้นเป็นบริษัทเครื่องดื่มที่ครบวงจรใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ในที่สุด"

ธุรกิจสุราของไทยเบฟสามารถทำให้ภาพรวมของกลุ่มขยับขึ้นสู่ Reginal Brand ได้ไม่ยาก เรามารอวันที่ ไทยเบฟขยับสู่การเป็น Global Brand ในฐานะแบรนด์ของคนไทยกันนะครับ 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn