5,741
VIEWS

กลุ่มธุรกิจเบียร์ไทยเบฟ โตพุ่ง 65% อานิสงค์เข้าซื้อ ซาเบโก้ ผู้ผลิตเบียร์อันดับ 1 ของเวียดนาม

Jan 25, 2019 S.Worapol

ในปีที่ผ่านมาไทยเบฟได้ทุ่มเม็ดเงินกว่า 1.6 แสนล้านบาท เพื่อซื้อกิจการผู้ผลิตเบียร์ในเวียดนาม โดยมีชื่อว่า Saigon Alcohol Beer and Beverages Corporation ซาเบโก้ หรือที่เรียกกันว่าเบียร์ไซ่ง่อน ที่ถือว่าเป็นผู้ผลิตเบียร์อันดับ 1 ของเวียดนาม

นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจเบียร์ของไทยเบฟสามารถทำรายได้เติบโตกว่า 64.8% โดยตัวเลขรายได้อยู่ที่ 94,486 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 2,805 ล้านบาท

ในรายงานประจำปีของไทยเบฟที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์สิงค์โปร เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่า “การเข้าซื้อหุ้นบริษัท ไซ่ง่อน เบียร์-แอลกอฮอล์- เบฟเวอเรจ คอร์เปอเรชั่น (“ซาเบโก้”) และหุ้นบริษัทในกลุ่ม แกรนด์รอยัลกรุ๊ป นับเป็นก้าวสําคัญในการเดินหน้าสู่ธุรกิจ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศเวียดนามและเมียนมา ซึ่งทั้ง 2 ประเทศถือว่าเป็นตลาดที่มีความสําคัญในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการเติบโตของรายได้และการบริโภคที่สูง ของประชากรกว่า 150 ล้านคน โดยบริษัทจะแบ่งปันความรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเบียร์และสุรา รวมทั้งส่งเสริม การทํางานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างการ เติบโตของรายได้และกําไรร่วมกันในอนาคต นอกจากการสร้าง การเติบโตผ่านการเข้าซื้อกิจการแล้ว กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งมั่น ขยายธุรกิจด้วยการเติบโตที่แท้จริง โดยได้ลงทุนผ่าน บริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด ในการสร้างโรงงาน ผลิตเบียร์ Emerald Brewery Myanmar Ltd. ที่ประเทศ เมียนมา”

ส่วนหนึ่งของเป้าหมายของไทยเบฟตามแผนวิสัยทัศน์ 2020 คือการก้าวขึ้นเป็นบริษัทเครื่องดื่มที่ครบวงจรใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฐาปน สิริวัฒนภักดีภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เคยพูดไว้ว่า 

การกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในเรื่องของการสร้างสรรค์การเติบโตทางธุรกิจที่มาพร้อมกับการแบ่งปันคุณค่าร่วมกัน โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายมาสอดประสานกันจะนำไปสู่ผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่มีความมั่นคงและยั่งยืนในภูมิภาค

ในปีที่ผ่านมาเราเห็นการรุกตลาดด้วยการเข้าซื้อกิจการขายารเติบโต จนทำให้วันนี้ไทยเบฟบริษัทก้าวขึ้นเป็นผู้นําในธุรกิจเบียร์ของอาเซียน

นอกเหนือจากการเข้าซื้อ ซาเบโก้ ไทยเบฟยังได้ขยายธุรกิจเบียร์ในประเทศเมียนมาซึ่งถือเป็น ตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตผ่านการลงทุนของเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด (“F&N”) ที่ได้ร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในเมียนมา สร้างโรงงานผลิตเบียร์ Emerald Brewery Myanmar Ltd. โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิต ได้ในปลายปี 2562 และหลังจากเข้าซื้อซาเบโก้ ทําให้เบียร์ “ไซ่ง่อน” เบียร์อันดับหนึ่งในตลาดเบียร์เวียดนาม

ส่วนสินค้าในพอร์ททั้งเดิมและใหม่ก็ยังคงสร้างความหลากหลายเหมาะกับผู้บริโภคในโอกาสต่างๆ เช่น เบียร์ “เฟเดอร์บรอย” ซึ่งเป็นเบียร์กลุ่มพรีเมียมที่หมักบ่มจาก German Single Malt เบียร์ “อาชา” ที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคา เบียร์ “แทปเปอร์ ออริจินัล เอ็กซ์ตร้า” เบียร์ลาเกอร์ปริมาณ แอลกอฮอล์ 6.5% ในบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ทันสมัยเพื่อเจาะกลุ่ม คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเบียร์รสชาติเข้ม เบียร์ “ฮันทส์แมน” และ เบียร์ “แบล็ค ดราก้อน” คราฟท์เบียร์สําหรับคนรุ่นใหม่ที่มี ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ธุรกิจเบียร์ในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีรายได้จากการขาย 94,486 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.8 โดยมีปริมาณขายรวมซาเบโก้เพิ่มขึ้นร้อยละ 140.6 และมี ปริมาณขายที่ไม่รวมซาเบโก้ลดลงร้อยละ 11.4 จากกําลังซื้อ ของผู้บริโภคในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้ตลาดเบียร์ยังคง ท้าทาย นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กําไรสุทธิของ ธุรกิจเบียร์ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.4 เป็น 2,805 ล้านบาท

ในการขับเคลื่อนธุรกิจเบียร์ของไทยเบฟเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็น ผู้นําในตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยเบฟได้เข้าถือ หุ้นร้อยละ 53.59 ในซาเบโก้ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่าย เบียร์รายใหญ่ที่สุดของเวียดนามและได้รับการยอมรับอย่างสูง ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนําในประเทศเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ อันยาวนาน มีตราสินค้าที่มีชื่อเสียง อาทิ เบียร์ไซ่ง่อน ไซ่ง่อน สเปเชียลและ 333 ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่ส่งเสริมธุรกิจเครื่องดื่ม ของไทยเบฟตามกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทได้เป็นอย่างดี ภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการ ไทยเบฟและซาเบโก้ได้ทํางาน ร่วมกันเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงาน มองหาโอกาสในการดําเนิน ธุรกิจร่วมกัน รวมถึงทบทวนตราสินค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อ เพิ่มการเติบโตของยอดขาย

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn