TQM ประเมินประกันภัยรถยนต์ปี 62 สดใส หลังยอดขายรถปีก่อนพุ่ง พร้อมขยายช่องทางขายผ่านไลน์

Jan 18, 2019 -None-

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) ผู้นำธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัยในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “TQM ไม่หยุดทำดีที่สุดเพื่อคุณ”ประเมินทิศทางธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ปี 2562 สดใส หลังยอดขายรถยนต์ในประเทศในปีที่ผ่านมาขยายตัวถึง 21% ดันความต้องการทำประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้น พร้อมจับมือพันธมิตรประกันภัย ขยายตลาดประกันภัยครบวงจร

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ TQM ผู้นำธุรกิจให้บริการนายหน้าประกันภัยในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “TQM ไม่หยุดทำดีที่สุดเพื่อคุณ”เปิดเผยว่า  ทิศทางของธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัยในปี 2562 จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางของการเติบโตของเบี้ยประกันภัยในภาพรวม โดยเฉพาะในกลุ่มประกันภัยรถยนต์ที่จะเติบโตอย่างโดดเด่นตามยอดขายรถยนต์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาจากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รายงานปริมาณการขายรถยนต์ในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 อยู่ที่ 9.46แสนคันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 21 % แสดงให้เห็นถึงยอดขายรถยนต์ในปีที่ผ่านมาเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญและจะส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ในปี 2562

“การเติบโตของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ในปีนี้ จะได้รับอานิสงส์จากยอดขายรถยนต์ที่ขยายตัวได้อย่างโดดเด่นในปีที่ผ่านมา จึงเป็นโอกาสดีที่บริษัทจะนำเสนอแพ็กเกจประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าต่อไป”

ทั้งนี้บริษัทฯมีจุดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีคู่ค้าที่เป็นบริษัทในกลุ่มประกันวินาศภัยมากกว่า 31 บริษัท จึงสามารถคัดสรรและนำเสนอประกันภัยที่หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยปีนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นช่องทางการขายในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ผ่านช่องทางไลน์ “ทีคิวเอ็ม อินชัวรัน โบรคเกอร์” ซึ่งง่ายและอำนวยความสะดวกต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์กับบริษัทฯ นอกจากจะมีข้อดีในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดกับผู้ทำประกันแล้ว ลูกค้ายังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แตกต่างจากการซื้อประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกัน แต่ทีคิวเอ็มจะช่วยดูแลและประสานงานกับบริษัทประกันภัยในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งมีบริการอื่นที่ตอบโจทย์ลูกค้าอีกด้วย

ดร. นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQM  เปิดเผยว่า แผนการทำการตลาดของบริษัทฯยังมีอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะคัดเลือกและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย โดยสิ้นปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดโปรดักต์ประกันภัยครบทุกความคุ้มครอง ภายใต้โครงการ “เที่ยวปีใหม่สบายใจ ฝากบ้านไว้กับ...ประกันที่ซื้อปุ๊บ คุ้มครองปั๊บ ให้ความคุ้มครองทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงในอนาคตจะจับมือพันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อรุกให้บริการทำประกันรูปแบบใหม่เพิ่มเติม ด้านช่องทางการขาย เพื่อให้โปรดักท์เข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อประกันกับทีคิวเอ็มผ่านออนไลน์ 24 ชั่วโมง ได้ในช่องทางไลน์ และเฟสบุ๊ค ‘TQM Insurance Broker’ หรือเว็บไซต์ www.tqm.co.th  เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ทีคิวเอ็มยังคงมีช่องทางการเลือกซื้อผ่านออฟไลน์ โทร. 1737  สำหรับตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มที่ไม่ถนัดซื้อประกันผ่านออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน

ด้านการรับรู้ต่อแบรนด์ทีคิวเอ็ม หลังจากออกสติ๊กเกอร์ไลน์เวอร์ชั่นที่ 4 พบว่าในวันขึ้นปีใหม่ สติ๊กเกอร์ไลน์ TQM HAPPY NEW YEAR มีผู้ส่งให้เพื่อนเป็นจำนวนมากติดท็อป 5 ของสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีผู้ที่ใช้งานมากที่สุดในไทย ดังนั้นบริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญของช่องทางดังกล่าวเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค พร้อมทั้งการสร้างการรับรู้ข่าวสารและความสำคัญของการตัดสินใจเลือกทำประกันภัยกับบริษัทฯ ต่อผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในอนาคต

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.